Nyheter

Mer atomkraft for Sverige

Ringahls-reaktoren
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 5. september, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Til tross for at Sverige har bestemt seg for å stenge alle sine atomkraftverk innen 2010, vil eierne av Ringhals atomkraftverk nå øke effekten. Dette vil gjøre det vanskeligere for Søta Bror å kutte ned på sin avhengighet av atomkraft.

Ringhals AB, som eier og driver atomkraftverket Ringhals, har søkt svenske myndigheter om å øke effekten ved 3 av verkets 4 reaktorer. Ringhals atomkraftverk ligger i Varberg kommune, like syd for Gøteborg. Årlig produserer kraftverket 25 TWh elektrisk energi, eller omtrent 20 prosent av Sveriges totale produksjon av elektrisk energi.


Ved å skifte en dampgenerator og øke kjølingen vil Ringhals AB øke effekten ved reaktorene for å produsere mer strøm til sine svenske kunder. Som resultat av den økte strømproduksjonen vil temperaturen på kjølevannet som slippes ut i havet øke med 2°C.


Miljøstiftelsen Bellona mener det er litt bakvendt at svenskene gjør seg enda mer avhengig av atomkraft, når man klart og tydelig har sagt at atomreaktorene i landet skal avvikles innen 2010. Istedenfor å øke effekten fra Ringhals burde svenskene produsere denne energien fra nye, fornybare energikilder som for eksempel vindkraft.


Ved folkeavstemningen i 1980 bestemte det svenske folk seg for at innen 2010 skulle den svenske atomkraften avvikles. Dette ble senest understreket i forbindelse med vedtaket i den svenske Riksdagen i 1997, hvor det står at den siste reaktoren ved Barsebäck skal stenges i 2003.