Nyheter

Sellafield-kunder i krise

Sizewell B er det siste atomkraftverket som er bygd i Storbritannia. Det tok syv år og over 11 milliarder kroner å bygge verket.
Foto: TWI.ltd

Publiseringsdato: 20. september, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

British Energy er i dyp økonomisk krise. Mens verdien av selskapet raser nedover på børsen, arbeider krefter i Labour-regjeringen for at kontraktene med Sellafield-anlegget skal oppheves. Samtidig er det avslørt alvorlig sikkerhetsfusk hos Sellafield-anleggets japanske kunder.

I et desperat forsøk på å redde kriserammede British Energy (BE) vurderer den britiske regjeringen nå å tilføre selskapet £410 millioner i frisk kapital (over 4 milliarder NOK). BE er Storbritannias største elektrisitetsprodusent, og driver åtte atomkraftverk i England og Skottland.

Falt som en stein
Kursen til det kriserammede selskapet har falt som en stein på børsen de siste ukene. Fra å være verdsatt til over £ 1,5 milliarder, er selskapets verdi nå nede i £ 40 millioner.

BE er Sellafield-anleggets aller største kunde, og atombrensel fra alle selskapets atomkraftverk reprosesseres i THORP. Sentrale politikere fra Tony Blairs eget parti, Labour, argumenterer nå for at regjeringen skal si opp kontraktene mellom Sellafield og BE. De hevder British Energy vil spare hele £ 200 millioner på å lagre det brukte atombrenselet, slik man gjør i Sverige, i stedet for å reprosessere det i Sellafields THORP-anlegg. Atombrensel fra BE står i dag for 1/3 av THORP-anleggets kontrakter.

BE har økonomiske forpliktelser overfor den konkursrammede amerikanske energi-giganten ENRON, på over £349 millioner. Forpliktelsene har vært skjøvet til side i to års tid, noe som nå forverret markedets tillit til selskapet.

Krisen i BE har nådd sitt høydepunkt samtidig som Selalfield-anleggets eier, British Nuclear Fuels (BNFL), forsøker å overbevise den britiske regjeringen om at atomkraften er ”mer økonomisk enn noen gang tidligere”. BNFL vil bygge flere nye atomkraftverk i Storbritannia, men har foreløpig ikke fått støtte for prosjektene. Det siste atomkraftverket som ble bygd i Storbritannia sto ferdig i 1995. Det kostet en milliard pund (ca. 11 milliarder NOK) å bygge verket.

Japansk atomkraft sprekker
Men Sellafield-anleggets økonomiske framtid trues også fra annet hold. En skandale i japansk atomindustri kan ta knekken på Sellafield-kontrakter for nesten £ 350 millioner. Nylig ble det oppdaget sprekker i to Japanske reaktorer som opprinnelig skulle brukes til Sellafield-produsert MOX-brensel. Japans største atomselskap, Tokyo Electric Power Company (Tepco), innrømmer at selskapet har kjent til sprekkdannelsene i 13 av selskapets reaktorer i flere år, men systematisk har forfalsket sikkerhetsrapporter for å skjule de sensitive opplysningene. En av selskapets toppledere, som nå har mistet jobben, Nobuya Minami, betegner skandalen som utilgivelig.

Forfalskning av sikkerhetsrapportene skal ha pågått i flere år, fra slutten av 1980-tallet til begynnelsen av 1990-tallet, opplyser japanske myndigheter.

To av reaktorene skulle opprinnelig teste ut MOX-brensel fra det britiske reprosesseringsverket i Sellafield. Nå er det prestisjetunge MOX-programmet skutt ut i framtiden.

Sikkerhetsskandalen har dessuten skapt konflikt mellom lokale og sentrale myndigheter. Hos lokale japanske myndigheter har bekymringen rundt sikkerheten ved reaktorene økt. De vil nå hindre at det blir brukt MOX i reaktorene, og er i konflikt med sentrale myndigheter som har planlagt det storstilte MOX-programmet. Innbyggerne i nærheten av Japans største atomreaktor sa i en folkeavstemning i 2001 nei til bruk av MOX i denne reaktoren.

Usikkert for Sellafield-MOX
En talsmann for BNFL har sag til avisa ”The Independent” at sikkerhets-skandalen i Japan kan skade framtidige MOX-kontrakter mellom Sellafield og Japanske atom-selskaper.

–We understand that Tepco will be fully investigating this matter and it would not be appropriate for BNFL to comment on the situation. We recognise that this could delay the start of the Japanese pluthermal programme but it is too early to assess any overall effect, var talsmannens kommentar.

Undersøkelser Tepco nå har gjort viser store korrosjonsskader inne i reaktorene. I et av atomkraftverkene var noen av komponentene inne i reaktorkjernen korrodert ned til halvparten av sin opprinnelige tykkelse. Det er kjent at stålet vil korrodere enda raskere ved bruk av MOX.

Den lokale guvernøren ved verket, Ikuo Hirayama, uttalte at det nå vil bli helt umulig å igangsette det planlagte MOX-programmet. –Det er utenkelig, sa Hirayama.

En utsettelse av det Japanske MOX-programmet er et alvorlig nederlag for BNFL. Det kostet over £ 480 millioner å bygge den britiske MOX-fabrikken, som ble åpnet i desember 2001.