Nyheter

Sellafield-utslipp har startet

Radioaktive utslipp fra dete røret vil fortsette i ti år til.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 17. september, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Til tross for norske protester startet Sellafield-anlegget denne uken nye utslipp av det radioaktive stoffet technetium-99 (Tc-99). I løpet av de neste to månedene vil anlegget slippe ut over 30 terrabecquerel (TBq).

Regjeringen handlingslammet

Både den britiske ambassaden i Oslo, og det britiske Environment Agency, bekrefter i dag at utslippet er i gang. Dermed har den norske regjeringens bestrebelser på å stanse utslippet så langt vært uten virkning.

Bondevik gjør ingenting
Det britiske selskapet som eier Sellafield-anlegget er et 100 prosent statseid selskap. Hadde den britiske regjeringen tatt hensyn til protestene fra Norge, ville det derfor ikke vært noe stort problem å instruere selskapet til å stanse utslippet. I stedet har de altså godkjent nye utslipp. Det siste store Tc-99 utslippet fant sted i månedsskiftet februar/ mars i år.

Miljøstiftelsen Bellona ba i forrige uke statsminister Kjell Magne Bondevik om å ta direkte kontakt med kollega Tony Blair. Forløpig har ikke Bondevik gitt signal om at han vil foreta seg noe i saken. Han hadde selv et møte med den britiske statsministeren i mai, der utslippet ble drøftet. Nå viser det seg at Norge er ført bak lyste.

Protestene mot de britiske utslippene hagler over hele landet, og seinest i dag vedtok formannskapet i Trondheim kommune en resolusjon der de ber regjeringen reagere.
Miljøvernminister Børge Brende har sagt til Bergens Tidende at han inn til nylig ikke viste at det fremdeles pågikk utslipp.

–> Total arroganse
Det statseide selskapet som driver Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels (BNFL) har så langt ikke løftet en finger for å få til utslippsreduksjoner. Selaskpet ble i våres bedt om å vurdere en renseteknologi ved hjelp av det kjemiske fellingsstoffet Tetrafenylfosforbromid (TPP). Informasjon fra det britiske miljødirektoratet (Environmental Agency) viser nå at BNFL ikke har gjort noe for å teste ut denne renseteknologien.

Over 300 TBq med Tc-99 er i dag lagret på Sellafield-anlegget. Så lenge selskapet ikke gjør de analysene av TPP som de er bedt om å gjøre, vil Environmental Agency heller ikke tillate bruken av det giftige rensestoffet. Dermed kan BNFL fortsette å tømme det radioaktive avfallet på sjøen, som om ingenting hadde skjedd.

BNFL selv argumenterer med at tankene er gamle og at sikkerhetsmyndighetene har pålagt dem å tømme de aldrene tankanleggene. I dag utgjør tank-anlegget en mulig sikkerhetsrissiko. Ingen har imidlertid bedt BNFL å tømme innholdet ut i havet. Tvert i mot er selskapet forpliktet av OSPAR-konvensjonen til å redusere utslippene betraktelig.

 

67730d60fec9310487b574c7b7410286.jpeg Photo: Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Brende avventer
Heller ikke miljøvernminister Børge Brende har så langt tatt nye skritt for å få stanset utslippene. Bellona ba i august statsråden om å stanse alt atomsamarbeid mellom Norge og Storbritannia. Det vil ikke Brende. I et brev til Bellona, skriver Brende at han ikke tror slike tiltak vil øke sannsynligheten for at den britiske regjeringen etterkommer norske krav. Brende skriver videre i brevet at han venter en snarlig beslutning fra sin kollega, Michael Meacher, angående de britiske Tc-99-utslippene. Beslutningen har vært nær forestående i snart ett år.

Det vil ta BNFL i overkant av tre år å tømme alt det lagrede tc-99 avfallet på sjøen. De nye opplysningene, om rensing med TPP enda ikke er testet ut, vil skyte eventuelle utslippsreduskjoner enda lenger fram i tid. Ifølge Environmental Agency vil ikke nye rense-tester med TPP kunne bli foretatt før neste utslipps-runde. Det vil si i februar/mars 2003 – avhengig av at BNFL innen den tid har skaffet til veie ny informasjon om dette stoffet.