Nyheter

Bare ord fra Brende i Sellafield-saken

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 1. oktober, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Da Børge Brende tiltrådte som miljøvernminister for ett år siden varslet han et krafttak i arbeidet mot Sellafield. Ett år seinere har ingenting skjedd. De kontroversielle utslippene av technetium-99 (Tc-99) er like høye som før.

«Jeg har bedt Regjeringsadvokaten i dag om å se på de juridiske mulighetene for å gå til sak mot Storbritannia på grunn av Sellafield-utslippene«. Det sa Børge Brende samme uke som han tiltrådte som miljøvernministeren. Siden den gang har utslippene fra Sellafield fortsatt med uforminsket mengde. Det norske søksmålet er det ingen som har hørt noe mer om.

Fagre løfter
Alt lå til rette for Brende i Sellafield-saken da han overtok statsrådsposten etter Siri Bjerke, 19. Oktober 2001. Et forslag til rensetiltak var allerede utarbeidet av det britiske miljødirektoratet, Environment Agency (EA), og Irland hadde allerede gått til sak mot Sellafield på grunn av en ny MOX-fabrikk på anlegget.

Den nye statsråden gikk offensivt ut mot de radioaktive utslippene. På en helside i Dagbladet 23. Oktober 2001, varslet den ferske miljøvernministeren krig mot de radioaktive utslippene. I tillegg til å varsle en mulig sak mot de radioaktive utlsippene, reagerte Brende på at regjeringen i Storbritannia hadde gitt grønt lys til den kontroversielle MOX-fabrikken på Sellafield. Han varselt derfor også støtte til den irske rettssaken.

Men den nye statsråden ville også rydde opp på hjemmebane. Han ville vurdere om det var i tråd med Norges rolle å drive eksperimenter på Sellafield-produsert MOX-brensel i Haldenreaktoren.

Hans klare tale høstet ros fra både pressen og fra organisasjonene.

cfbcab52497367aef067db3124a6e697.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Ingen resultater
Men tiltakene Brende ville sette i verk ble etterhvert lagt til side ett etter ett. Den offensive miljøvernministeren skapte tydelige reaksjoner hos den britiske regjeringen som la en strategi for å imøtekomme kritikken. Forsikringer ble gitt om at en beslutning om Tc-99 ville komme før jul. Samtidig ble den britiske marionette-ministeren Michael Meacher sendt ut for å diskutere med Brende.

Meacher er på papiret miljøvernminister i Storbritannia, men er underlagt den britiske ministeren for landbruk- og miljø, Margaret Beckett. Det er derfor få som levner han videre innflytelse i den britiske regjeringen. Likevel er det stadig Meacher Brende henvender seg til når han skal gi uttrykk for de norske synspunktene.

Den britiske strategien var tydelig vellykket. Mens Brende pratet med Meacher fortsatte Tc-99 utslippene som før. Beslutningene om å redusere utslippene lot stadig vente på seg. Først ble beslutningen utsatt til den internasjonale Nordsjøkonferansen i mars 2002, og siden til etter sommeren. Enda er ingen beslutning blitt fattet.

7100ea27570076c5d201e7ca1f93b055.jpeg Photo: Photo: Bellona

Ingen støtte til Irland
Samtidig ble den norske støtten til det irske søksmålet stadig vagere. Den norske kritikken ble i større grad rettet direkte mot Tc-99 utslippene. MOX-fabrikken fikk starte uten formelle protester fra Norge.

I mars 2002 ble det lagt fram en ny rapport for Børge Brende som viste at MOX-eksperimentene i Haldenreaktoren indirekte kunne danne grunnlaget for nye og kanskje økende radioaktive utslipp fra Sellafield. Men heller ikke i denne saken har miljøvernministeren villet foreta seg noe. De norske MOX-eksperimentene i Haldenreaktoren har fått fortsette.

Den 12. juli vedtok den britiske regjeringen en strategi som innebar at de radioaktive utslippene ville forsette fram til 2012. Da var Brende på ferie, men statssekretær Andre Støylen uttalte til Dagsavisen at ”Det er farlig å overtolke vedtaket britiske myndigheter nå har gjort”. Han stilte seg avventende, og sa at departementet ville vente på en avgjørelse angående technetium-99 utslippene.

Som følge av vedtaket ba Bellona Brende bryte alt atomsamarbeid med britene. Men heller ikke dette ville miljøvernministeren gjøre. I et brev til Bellona skriver Brende at han heller vil avvente en britisk beslutning angående Tc-99 utslippene. Ifølge Brende var denne beslutningen nå nært forestående. Nye signaler fra Miljøverndepartementet gikk ut på at Sellafield i løpet av sommeren skulle teste ut en ny renseteknologi med bruk av det kjemiske fellingsproduktet Tetrafenylfosforbromid (TPP).

6972c8ea60befac241ebdf765aaf8d0b.jpeg Photo: Foto: Sverre Berg/ SMK

Ringer ikke Blair
Men miljøvernministerens informasjon var feil. 07. september avslørte Bergens Tidende at det var varslet nye Tc-99 utslipp fra Sellafield. Det viste seg at renseforsøkene med TPP aldri hadde blitt gjennomført. Etter det Bellona fikk opplyst fra det britiske Environment Agency var årsaken at British Nuclear Fuels, selskapet som eier Sellafield-anlegget, aldri hadde undersøkt de helse- og miljømessige sidene ved å bruke det kjemiske stoffet. BNFL, som visste at de måtte framskaffe mer informasjon om TPP før de vil få lov til å bruke det som rensemiddel, kunne dermed fortsette utslippene som om ingen ting hadde skjedd.

Statsminister Kjell Magne Bondevik har heller ikke foretatt seg noe mer i saken. I stedet henviser Bondevik til miljøvernminister Børge Brende som har løpende kontakt med Michael Meacher. Så langt har kontakten med Meacher gitt få eller ingen resultater. Bellona sitter dessuten på informasjon som viser at utslippene fra Sellafield vil fortsette til februar 2003. Hvis ikke BNFL innen den tid har framskaffet mer informasjon om rensestoffet TPP vil utslippene kunne fortsette enda lenger.

Bellona mener den norske strategien i arbeidet mot Sellafield så langt har vært feilslått. Skal Norge oppnå resultater i arbeidet mot de radioaktive utslippene må det iverksettes tiltak overfor britene, samtidig som regjeringen må rydde opp på hjemmebane.