Nyheter

Klam klem fra IFE

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 22. oktober, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Institutt for Energiteknikk (IFE) trykker nå miljøvernminister Børge Brende til sitt bryst. På instituttets hjemmeside proklameres det nå at ”Miljøvernminister Børge Brende gir full støtte til IFE”.

Dermed får miljøvernministeren en klam klem fra forskningsstiftelsen som eier og driver Haldenreaktoren. For IFE driver også oppdrag på vegne av eieren og operatøren av det britiske reprosesseringsverket i Sellafield, British Nuclear Fuels ltd (BNFL).

Irland går til sak
Samtidig som Brende her hjemme varsler økte bevilgninger til MOX-forskning i Halden, startet Irland i dag sin rettssak mot den britiske MOX-fabrikken på Sellafield. Irland har reist to separate søksmål mot det britiske MOX-anlegget. I dag startet høringene ved Den internasjonale domstolen i Haag der Irland krever innsyn i to britiske regjeringsrapporter. Britene hevder rapportene inneholder forretningshemmeligheter, mens irene mener de har rett til å vite hvor mange kontrakter BNFL har inngått med sine Japanske kunder. Dette vil igjen ha betydning for miljøpåvirkningen i Irskesjøen. I tillegg har irene reist sak for FN’s havrettsdomstol.

Tidligere i år har det blitt reist tvil om det Japanske MOX-programmet i det hele tatt vil fortsette. I august ble det avslørt hittil ukjente sprekker i reaktorene til Japans største kraftprodusent, Tokyo Electric Power (Tepco). Det var nettopp disse reaktorene som opprinnelig skulle bruke det britiske MOX-brenselet. Nå er det tvilsomt om japanske sikkerhetsmyndigheter vil tillate MOX-bruk.

571d712d461e5ebc5061daa40d319145.jpeg Photo: Foto: Opw

Flere transporter
Det er to årsaker til at Irene nå stevner Storbritannia inn for de to domstolene. For det første frykter landet økt transport av det kontroversielle atombrenselet, ut og inn av Irskesjøen. BNFL selv har tidligere annonsert at det kan bli snakk om opp til åtte transporter i året. I sommer protesterte over 80 regjeringer mot den farefulle transporten av MOX fra Japan tilbake til Sellafield. Norge forholdt seg taus.

Den andre årsaken er at MOX-produksjonen vil føre til vedvarende og kanskje økte utslipp fra Sellafield. Etter femti år med reprosessering i Sellafield er Irskesjøen allerede sterkt forurenset av radioaktivitet. For BNFL er MOX selve grunnlagt for å drive reprosessering, og uten et framtidig MOX-marked vil det heller ikke være noe framtid for Sellafield-anlegget.

Den irske miljøvernministeren, Martin Cullen, sa på torsdag til avisen ”The Irish Times” at rettssaken vil bli fulgt nøye av atomindustrien verden over. Cullen sier rettssaken er et steg på veien for å få hele det britiske reprosesseringsverket stengt.

 

–> Ny kuvending fra Brende
Her hjemme har miljøvernminister Børge Brende tidligere signalisert at han moralsk og politisk har støttet de Irske søksmålene. Nå har pipen fått en annen lyd. Den 17.10 uttalte Brende til Aftenposten at det var ”Søkt av Bellona å kople Sellafield med Haldenreaktoren». Og den lenge varslede kontakten mellom Irland og Norge i MOX-saken ser ut til å utebli.

For mens hans Irske kollega kjemper sin juridiske kamp i Haag, har vår egen miljøvernminister gjort en oppsiktsvekkende kuvending her hjemme. Han er ikke lenger motstander av Sellafield-anlegget, slik vår forrige regjering var. I intervjuet med Aftenposten kommer det fram at miljøvernministeren nå utelukkende bryr seg om technetium-99 (Tc-99) utslippene. Og Tc-99 utslippene stammer ikke direkte fra MOX-fabrikken.

Tidligere har Norge kritisert hele denne måten å behandle atombrensel på. Derfor er også de nye signalene fra Brende oppsiktsvekkende. I Ap-regjeringens St.meld.nr. 24 (2000-2001), om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, står det å lese: ”Norge vil i OSPAR også arbeide for at brukt kjernebrensel på sikt lagres direkte i stedet for å reprosesseres. Dette vil redusere de samlede utslippene fra europeisk atomkraftproduksjon betydelig”.

–> Bellona gir ikke opp
Miljøstiftelsen Bellona har ikke gitt opp sitt arbeid for å få slutt på de kontroversielle eksperimentene med MOX i Haldenreaktoren.

– Her har Norske myndigheter mye å lære fra Irland. Irene har arbeidet mot Sellafield-anlegget i en årrekke. I forhold til de viktige internasjonale skritt som nå blir tatt fra irsk side, er Norge helt akterutseilt, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Han mener Brende nå har mistet all troverdighet i arbeidet mot Sellafield, og sier Bellona nå vil søke nye allianser for å få stanset MOX-eksperimentene i Haldenreaktoren og utslippene fra Sellafield.