Nyheter

Åpner for begrenset MOX-bruk

De europeiske transportene med MOX skal transporteres i slike flasker.
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 24. desember, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Sellafield-produsert MOX-brensel kan finne veien til Sverige. Det ble klart fredag da den svenske regjeringen ga OKG AB tillatelse til å bruke MOX i Oscarshamn-kraftverket.

Svensk julegave til Sellafield

Tillatelsen er gitt for at OKG AB skal kunne ta hånd om 850 kilo med svensk plutonium som er lagret ved Sellafield-anlegget. Plutoniumet skal ifølge kontraktene mellom British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) og OKG AB brukes i det nye MOX-brenselet som skal produseres i Sellafields nye MOX-fabrikk.
Ifølge den britiske miljøorganisasjonen CORE skal den svenske miljøvernministeren Lena Sommestad bekreftet at lisenseringen til MOX-bruk er begrenset, og at den ikke innbærer noe skifte i den svenske atompolitikken.

Uvisst når
Det svenske plutoniumet stammer fra atombrensel som OKG AB sendte til Sellafield fra 1975 til 1982. På midten av 1980-tallet innførte Sverige imidlertid et prinsipp om at brukt svensk atombrensel ikke skal reprosesseres, men deponeres i Sverige.

Da man i Sverige på 1990-tallet begynte å diskutere mulighetene for å få returnert det brukte svenske atombrenselet fra Storbritannia, ble det fortgang på reprosesserigen i Sellafield. De svenske kontraktene ble flyttet fram i ordrebøkene, og alt det svenske atombrenslet ble behandlet i løpet av 1997. Til sammen vil det bli produsert 100 svenske MOX-elementer i Sellafield. Oscarshamn-kraftverket bruker 275 brenselselementer fordelt på tre reaktorer.

Det vil imidlertid ta en stund før OKG AB kan forvente å motta nytt MOX-brensel fra Sellafield. Til tross for full drift ved det nye MOX-anlegget er det nemlig ikke produsert et eneste element med nytt MOX-brensel. Da Bellona inspiserte den engelske fabrikken nå i desember forventet man at det første MOX-elementet skulle være ferdig i løpet av april 2003. Opprinnelig skulle de første elementene ha vært klare etter nyttår.

Sveits først
Det første MOX-brenselet skal sendes til Sveits, og det er enda uvisst når man vil begynne å produsere MOX for de svenske oppdragsgiverne.
For to uker siden stanset produksjonen ved MOX-fabrikken helt opp, da det ble oppdaget feil under produksjonen av brenselspinnene.
De nye transportene med MOX vil heller ikke bli utført med samme sikkerhetsnivå som sommerens transport fra Japan. I stedet for å bruke sine armerte MOX-transport skip, Pacific Pintail og Pacific Teal, vil BNFL nå bruke Atlantic Osprey, et skip BNFL kjøpte i fjor fra det tyske shippingfirmaet Adler & Sohne. I motsetning til søsterskipene har Atlantic Osprey ingen kanon på dekk til å verne mot eventuelle terrorangrep. Skipet bør dessuten unngå motorhavari, ettersom det bare er en motor ombord. Dessuten har Atlantic Osprey bare enkel bunn. Dette står i kontrast til de nye kravene EU har satt til transport av råolje, der det nå kreves dobbel bunn.

Bellona besøk
Bellona inspiserte den nye MOX-fabrikken på Sellafield forrige uke. I tillegg til å vurdere framdriften ved det nye MOX-anlegget var Bellona i Sellafield for å framlegge rensemetoder for techentium-99 (Tc-99). Den britiske miljøvernministeren Michael Meacher har bedt det britiske miljødirektoratet, Environmental Agency, vurdere mulighetene for å innføre et moratorium mot de radioaktive Tc-99 utslippene.
Bellona besøkte også tankanlegget som forårsaker de store utslippene med Tc-99 til Irskesjøen. Tankanlegget som sto ferdig i 1951 (B211) var i sin tid en del av Storbritannias hemmelig våpenprogram. I dag er det lagret omtrent 2000 kubikkmeter med Tc-99 avfall på anlegget.