Nyheter

Fortsatt Tc-99 utslipp

Renseanlegget EARP, som ble innstalert i 1994, kan ikke rense ut Tc-99
Foto: BNFL

Publiseringsdato: 11. desember, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Den britiske miljøvernministeren Margaret Beckett har i dag sagt at utslippene av technetium-99 (Tc-99) skal fortsette frem til 2006. Hun har samtidig bedt britiske strålevernsmyndigheter om innen 4 måneder å lage en rapport som skal undersøke mulighetene for å lagre Tc-99 avfallet på land. Hvis rapporten er positiv vil det bli iverksatt et utslippsforbud av Tc-99.

Norsk nederlag

Over 1 år forsinket har den britiske miljøvernminsteren Margaret Beckett gitt British Nuclear Fuel Ltd. (BNFL) fornyet utslippstillatelse av det radioaktive stoffet Tc-99 fra Sellafieldanlegget. Tillatelsen gir BNFL fortsatt tillatelse til å slippe ut 90 TBq med Tc-99 hvert år frem til 2006. Etter 2006 skal grensen for Tc-99 utslippene reduseres til 10 TBq/år. Etter planen må da tankene med det gamle flytende avfallet som er årsaken til Tc-99 utslippene være tømt. Tankene må tømmes fordi britiske atomsikkerhetsmyndigehter mener at tankene ikke er sikre etter 2006.

Margaret Beckett gir samtidig en ordre om at det i løpet av 4 måneder skal skrives en rapport som skal undersøke om det er mulig å lagre det radioaktive avfallet på land i fast form ved hjelp av den såkalte TPP-metoden. Hvis rapporten konkluderer med at dette er mulig vil Beckett innføre et utslippsforbud av Tc-99 inntil TPP-metoden kan iverksettes. Det skal også vurderes hvordan det flytende radioaktive avfallet eventuelt kan lagres på land etter 2006.

Miljøstiftelsen Bellona mener at dette er et ledd i en bevisst uthalingstaktikk fra britiske myndigheter. For det første har de i mer enn 1 år gitt uttrykk for at de vil se på forskjellige alternativer til å redusere Tc-99 utslippene, uten at dette har skjedd. I tillegg har Bellona over lang tid påpekt ovenfor de samme myndigheter at det er teknisk mulig å lagre det radioaktive avfallet på land, blant annet ved hjelp av TPP-metoden. Britiske myndigheter har derfor hatt god tid på seg til å vurdere om TPP-metoden virker.

Hvis britiske myndigheter hadde ment alvor med sine planer om å bruke TPP-metoden, er det ingenting i veien for at myndighetene umiddelbart stopper utslippene av Tc-99 inntil TPP-metoden er undersøkt. Miljøstiftelsen Bellona vil allerede neste uke dra over til Sellafield og be BNFL om å innføre en frivillig utslippsstans av Tc-99 inntil TPP-metoden er nærmere undersøkt.