Nyheter

Frykter terror: Atomfyrlykter skal bort

Atomdrevne fyrlykter utgjør både en miljø- og terrorfare.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 19. januar, 2003

Skrevet av: Thomas Nilsen

USA vil bidra økonomisk til å skifte ut de atomdrevne fyrlyktene i Russland. Mange står langs kysten av Kolahalvøya, men russiske myndigheter mangler en full oversikt over hvor alle befinner seg.

Frykter terror:

Det er nøyaktig ti år siden Bellona avslørte at det langs nordkysten av Russland var satt opp 132 atomdrevne fyrlykter. De nærmeste befant seg bare et steinkast øst for Grense Jakobselv. Bellona-notatet fra 1993 advarte både mot radioaktive lekkasjer til naturen og faren for tyveri av det radioaktive stoffet strontium-90 i de ubevoktede og til dels svært avsidesliggende fyrlyktene.

Fyrlyktene benyttes i områder hvor det ikke er tilgang til strøm via et ledningsnett. De drives av såkalte radiotermoelektriske generatorer (RTG) hvor den sterke radioaktive strontiumkilden avgir varme som driver en generator som igjen gir strøm til lampa i fyrlykten.

Strontium-90 er et avfallsstoff fra driften av atomreaktorer, og ved sine reprosesseringsanlegg i Sibir hadde Sovjetunionen stor tilgang til stoffet. Lignende radiotermoelektriske generatorer ble brukt som strømkilder i avsidesliggende radaranlegg, værstasjoner og i satellitter siden midten av 60-tallet.

I følge et notat fra den nå nedlagte russiske statskomiteen for økologi var det på det meste 500 RTG i bruk samtidig i Sovjetunionen.

Lekkasjer og tyveri
Strontium-90 har en halveringstid på nesten 30 år, fyrlyktene vil dermed drive seg selv uten vedlikehold eller oppsyn i mange år. Bellona beskrev nettopp dette som det store sikkerhetsproblemet knyttet til fyrlyktene. Uten oppsyn eller vakthold vil det kunne gå mange år før eventuelle lekkasjer eller tyverier ble oppdaget.

38f593d56d47544eed1fda1062f8c1b7.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

I Nordvest-Russland befinner det seg slike fyrlykter langs hele Kola-kysten, rundt Hvitesjøen nordover mot Kara-porten og på Novaja Zemlja. Noen titalls fyrlykter befant seg også i Baltikum og et ukjent antall står fortsatt øst i Sibir langs den nordlige sjørute og rundt Kamsjatka-halvøya.

Tidlig på 90-tallet ble to strontium-90 kilder funnet forlatt på kaia ved Linahamari i Petsjengafjorden, ikke langt fra grensen til Norge. Kildene var tatt ut av fyrlykter i området, men de som hadde ansvaret for å skifte dem ut og de som hadde ansvaret for å transportere dem vekk hadde ikke snakket sammen. Derfor ble kildene bare stående inntil de en dag ble oppdaget ved en tilfeldighet.

Sommeren 2001 fikk to personer sterke stråleskader etter at de hadde forsøkt å demontere en atomdrevet fyrlykt like utenfor Kandalaksja sør på Kolahalvøya. De to var ute etter kobberledninger i fyrlykten som de planla å selge som skrapmetall for noen titalls dollar. De var ikke klar over at det inne i fyrlykten befant seg en dødelig radioaktiv kilde.

Mangler oversikt
I fjor sommer gjennomførte det russiske sivile atomtilsynet, Gosatomnadzor, en inspeksjon av fyrlyktene helt øst i Sibir. Inspeksjonen avdekket skremmende fakta: de fleste ble beskrevet som i svært dårlig tilstand. Ved enkelte var strålingsnivået utenfor fyrlyktene langt høyere enn tillatt noe som beviser at det er lekkasjer.

Mest skremmende var dog at atomtilsynet ikke fant alle fyrlyktene de lette etter. Dette er neppe på grunn av at de er stjålet, men et resultat av at russiske myndigheter ikke har noen fullgod oversikt over hvor alle atomdrevne fyrlykter befinner seg.

Samtidig med at det russiske atomtilsynet var på inspeksjon langs nordøstkysten av Sibir, lette inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) febrilsk etter en RTG i fjellene nord i den tidligere Sovjet-staten Georgia. IAEA fryktet at Tetsjenske opprørere skulle finne den radioaktive kilden og bruke den som et radiologisk våpen. Tetsjenske opprørere bruker områdene på Georgisk side av Kaukasusfjellene som trenings- og skjulested.

Amerikanske myndigheter antar også at terrorister med tilknytning til al-Quaida nettverket har skjult seg i Georgia.

 

d573e8e36df3650bd56a09a666a6ebc7.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Fastet til vanlig sprengstoff vil en kraftig strontium-90 kilde skape langt større skade enn en vanlig terrorbombe. Det berørte området vil bli radioaktivt kontaminert og utgjøre en helserisiko for befolkningen som rammes i lang tid fremover.

CIA hevder de har funnet manualer for hvordan radiologiske våpen kan lages under sine beslag i al-Quaida hulene i Afganistan.

Solceller i mørketid
Det er fullt mulig å skifte ut de atomdrevne fyrlyktene med andre strømkilder til en rimelig penge. Langs norskekysten står en rekke avsidesliggende fyrlykter som drives av solcellepaneler. Selv i mørketiden i Finnmark fungere disse utmerket takket være batterikapasiteten.

Fylkesmannen i Finnmark og Kystverket har i samarbeid med den russiske Nordflåten allerede skiftet ut fire av de atomdrevne fyrlyktene like øst for Grense Jakobselv og på Fiskerhalvøya med solceller.

Bellona påvirkning
I august i fjor befarte Bellona i lag med flere representanter og rådgivere fra den amerikanske Kongressen en solcelledrevet fyrlykt på norsk side av grensen i Varangerfjorden. Bellona har også ved flere andre anledninger påpekt overfor amerikanske myndigheter behovet for å skifte ut de atomdrevne fyrlyktene i Russland.

Mot slutten av denne uken reiser en ny amerikansk delegasjon nordover til Kirkenes hvor de vil befare en solcelledrevet fyrlykt på Reinøya i Bøkfjorden.

Faren for atomterror har skremt USA og særlig etter 11. september har viljen til å assistere Russland med å sikre sitt atommateriale økt. I en e-post til Bellona i midten av januar i år, sier Senator Richard Lugar at han nå tar initiativ til at deler av de $400 millioner som ble bevilget til sikring av masseødeleggelsesvåpen i Russland skal benyttes til å skifte ut de atomdrevne fyrlyktene.

— Disse RTGene vurderes som svært farlige fordi de inneholder radioaktivt materiale som kan benyttes i radiologiske våpen, såkalte ”dirty bombs.” Russiske myndigheter har ingen fullgod oversikt over hvor de er lokalisert. Vi må finne disse enhetene, sikre dem og fjerne det farlige materialet, skriver Senator Lugar.

Senator Lugar har siden oppløsningen av Sovjetunionen vært en av de viktigste pådriverne i USA for å bistå Russland med demontering av atomvåpen og atomdrevne strategiske ubåter. Han er for tiden leder av utenrikskomiteen i Senatet.

USA vil ikke bare bistå med å skifte ut strontium-90 kildene i fyrlyktene. Viktigst blir å sørge for at Russland får et system for sikker transport og mottak av gamle radioaktive kilder. Et slikt lager skal bygges i Majak i Sør-Ural.

FAKTA OM ATOMDREVNE FYRLYKTER – RTG

· Langs nordvestkysten av Russland befant det seg i 1993 over 2000 fyrlykter, hvorav 132 var atomdrevne. Fire av disse ble med norsk bistand skiftet ut med solcellepaneler på slutten av 90-tallet.

· Mengden radioaktivt strontium-90 som benyttes i RTG varierer i størrelse fra 1,850 TBq til 9,620 TBq. Aktiviteten minker med en halveringstid på 28,5 år. Dette gir en effekt på 300 W til 1700 W som også minker med årene.

· Også USA har hatt fyrlykter med RTG i Alaska. Noen fyrlykter med RTG har også vært benyttet på Grønland. Alle disse er fjernet i dag.