Nyheter

Høybråten vurderer atomutslipp

Helseminister Dagfinn Høybråten behandler atomklage
Foto: Helsedepartementet

Publiseringsdato: 23. januar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Skal atomutslippene fra Institutt for Energiteknikk (IFE) få fortsette? Det må Helseminister Dagfinn Høybråten nå ta stilling til. I dag mottak han klage på utslippene fra IFE.

Det er Miljøstiftelsen Bellona som har påklaget utslippstillatelsen til IFE. Årsaken er at instituttet de siste årene har økt en rekke av sine atomutslipp. Nå må helseministeren vurdere saken.

Brudd på tillatelsen
Bellona mener IFE har brutt flere punkter i sin utslippstillatelse. Først og fremst har atomutslippene økt, mens de ifølge tidligere tillatelser skulle ha vært redusert. For det andre skulle IFE ha innføre ny teknologi som kan redusere utslippene til et nullnivå. Begge punkt er fastslått i tidligere utslippstillatelser, men ikke iverksatt av IFE.

De totale utslippene fra IFE sitt anlegg på Kjeller til Nitelva økte fra 171 Megabecquerel (MBq) i 2000 til 210 MBq i 2001. Fra Haldenreaktoren økte de totale utslippene fra 1996 til 2000 med 70 prosent, fra 1004 MBq i 1996 til 1706 MBq i 2000.

Fra 1997 til 2001 økte utslippet av Cobolt-60 fra Kjeller-anlegget med over 460 prosent. Utslippet av radioaktivt tritium (H-3) har blitt mer enn doblet siden 1996 og mer enn femdoblet siden 1992.

Bellona ber om at utslippene stanses umiddelbart inntil en ny og grundig behandling av saken er foretatt.

Bruk av ny teknologi
Det er ikke bare Bellona som har bedt om at utslippene fra IFE må reduseres. Også Skedsmo kommune har argumentert for at utslippene må ned. I sin høringsuttalelse skriver kommunen at en viktig målsetting må være at virksomheten på Kjeller ikke avgir radioaktive utslipp til miljøet. Allerede i IFE sin utslippstillate fra 1992 er det gitt forutsetninger om at instituttet til en hver tid skal holde utslippet på et lavest mulig nivå.

–> Prinsippene om Best Available Technology (BAT) er også fastslått i den gjeldende utslippstillatelsen, hvor det under punkt 8 er fastslått at bedriften til en hver tid skal bestrebe seg på å benytte den teknologien som gir et så lavt utslipp av radionuklider til miljøet som det er rimelig å oppnå. Dette punktet skal også tolkes som et krav om at IFE skal arbeide for å redusere utslippene. Det fastslo Statens Strålevern i brev 31. Mars 2001: ”Statens Strålevern ser det som en forutsetning at IFE arbeider for å redusere sine utslipp til miljøet med nær nullutslipp til vann som målsetting

Bellona mener IFE ved relativt enkle grep kan redusere sine utslipp. Ved å lagre det flytende avfallet på tank i ett års tid før utslipp til miljøet vil eksempelvis innholdet av I-131 bli eliminert, innholdet av S-35 redusert til en fjerdedel, og innholdet av Cs-134 halvert. Bellona vil også ha innført filtre som kan rense ut større mengder av avfallet.

Bellonas klage vil nå havne på bordet til Helseminister Dagfinn Høybråten. Helseministeren har tidligere argumentert for større åpenhet rundt atomvirksomheten i Norge, og som statsråd i den forrige Bondevikregjeringen fikk han gjennomslag for dette.