Nyheter

Nye atomutslipp fra IFE

På Kjeller behandles bl.a brukt atombrensel som er bestrålt i Haldenreaktoren.
Foto: Thomas Nilsen/ Bellona

Publiseringsdato: 9. januar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Institutt for Energiteknikk (IFE) har fått tillatelse til å fortsette sine radioaktive utslipp på Kjeller og i Halden fram til 2006. Dette til tross for at utslippet av en rekke radioaktive stoffer har gått i været det de siste årene.

De siste årene har utslippet av en rekke radioaktive stoffer fra IFE sitt atomanlegg på Kjeller gått rett i været. Fra 1997 til 2001 økte utslippet av Cobolt-60 med over 460 prosent. Utslippet av radioaktivt tritium (H-3) har blitt mer enn doblet siden 1996 og mer enn femdoblet siden 1992. Utslippene av radioaktivt jodd til luften rundt Kjeller har også vært økende.

Likevel har Statens Strålevern bestemt seg for å fornye instituttets utslippstillatelse, uten å stramme inn på grenseverdiene.

Samme tillatelse i tyve år
Våren 2002 søkte IFE om tillatelse til å fortsette atomutslippene og i hele høst har Statens Strålevern behandlet søknaden. Mange hadde derfor ventet en reaksjon fra Statens Strålevern, og en innstramming i den nye tillatelsen. Det har man ikke fått. Tvert i mot har Strålevernet belønnet IFE med en tillatelse som gir instituttet anledning til å fortsette som før.

Skedsmo kommune var en av høringsinstansene som framhevet behovet for utslippsreduksjoner. Også Akershus fylkeskommune har i sin uttalelse framhevet at utslippene må minimaliseres. Bellona leverte sin høringsuttalelse i august.

Statens Strålevern har imidlertid skjerpet kravene til at IFE skal bruke best mulig teknologi for å holde utslippene på lavest mulig nivå. Liknende krav har imidlertid ligget i IFE sin tillatelse i mange år uten at det så langt har hatt videre praktisk betydning. For mens IFE sin svenske søsterorganisasjon, forskningssenteret Studsvik, årlig arbeider for å redusere atomutslippene fra sin virksomhet, har en rekke av IFE sine utslipp i stedet gått i været.

At IFE på denne måten har kunnet øke sine utslipp, skyldes den spesielle utslippstillatelsen instituttet har hatt. I realiteten har ikke utslippskravene vært endret siden 1984. Disse gamle grenseverdiene har ligget himmelhøyt over hva IFE har hatt behov for. Noe som har gitt instituttet anledning til å øke utslippene med flere hundrede prosent uten at dette har fått noen konsekvenser. Strålevernet har nå gitt tillatelse til at utslippene kan fortsette fram til 31.12.2005. I så tilfelle vil IFE ha operert med de samme utslippsgrensene i over tyve år.

–> Bellona vurderer saken
På to punkter har Bellona fått gjennomslag i den nye utslippstillatelsen. Strålevernet har i sterkere grad enn tidligere fastslått at IFE skal benytte best mulig teknologi, og det er også innført et nytt punkt i tillatelsen som pålegger IFE å gjøre informasjon om utslippene tilgjengelig på kvartalsvis basis. Dette var et krav fra Bellona, men også et ønske fra Skedsmo kommune.

Bellona mener likevel det er uakseptabelt at IFE kan operere med nærmest samme tillatelse i over tyve år uten at det innføres strengere grenseverdier. Miljøstiftelsen vurdere nå det juridiske grunnlaget for å påklage vedtaket.