Nyheter

Sellafield-fugler skaper bekymring

Sellafield-anlegget
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 3. januar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Fugler som flyr inn på Sellafield-anlegget kan bære med seg radioaktiv forurensing ut fra atomanlegget. Det frykter det britiske miljødirektoratet, Environmental Agency (EA).

BNFL er nå pålagt å rydde opp i det som ansees som en miljøtrussel mot nærområdene rundt Sellafield. Årsaken er at fugler og dyr som tar seg inn på atomanlegget kan bære med seg radioaktiv forurensing ut igjen.

Mye avfall
Store mengder radioaktivt avfall lagres inne på Sellafield anlegget. En rekke av de eldre bygningene er også radioaktivt forurenset, etter Windscale-ulykken i 1957. Den gang tok en av reaktorene inne på Sellafield fyr, og store mengder radioaktivitet ble spredt med vinden. Fremdeles er mange av de eldre bygningene inne på anlegget forurenset på grunn av denne brannen.

Det britiske miljødirektoratet, og det britiske atomtilsynet, Nuclear Installations Inspectorate, ble for alvor oppmerksom på problemet med de radioaktive bygningene i 1998. Da ble det oppdaget radioaktive duer i den nærliggende landsbyen Seasclae. Disse fuglene hadde varmet seg innedørs i gamle og forurensede bygninger på Sellafield-anlegget. Skandalen førte til at BNFL måtte ta livet av flere tusen duer, som viste seg å være så forurenset at de måtte behandles som radioaktivt avfall.

I sommer skapte en revefamilie furore da det ble oppdaget at familien hadde søkt tilflukt inne på Sellafield-anlegget.

e9fb3c23602e04cc50e99ec25badb183.jpeg Photo: Foto: Richart Hauglin

Åpent atombasseng
Men det er ikke bare de gamle bygningene på Sellafield som vekker bekymring. Det er også en rekke lagre med brukt atombrensel inne på Sellafield-anlegget. De eldste bassengene med brukt brensel er ikke skikkelig dekket til, og mange fugler har bokstavelig talt hekket på bassengkanten.

– Så lenge fugler og dyr har tilgang til bassengene med brukt reaktorbrensel, er det også fare for at de kan spre forurensing til det omkringliggende miljø, sa EA inspektør Matthew Emptage til avisen ”The Whitehaven news” like før jul.

Det er spesielt et gammel basseng (B30), der BNFL lagrer brukt reaktorbrensel som bekymrer tilsynsmyndighetene. Radioaktivitet lekker allerede fra dette bassenget og radioaktivt slam har dannet seg på bunnen.

Nå er BNFL pålagt å løse problemene, men det er ingen enkel oppgave. Enten må BNFL tømme B30, og de andre gamle lagringsbassengene, eller så må det konstrueres nye bygninger over de gamle bassengene. Begge operasjonene er vanskelige og risikofylte.

BNFL mener de har gjort det de kan for å hindre fugleforurensingen.

– Vi har prøvd alt fra skremme bort fuglene, til å sette opp en netting over bassengene, sier BNFLs Ali McKibben, men nettingen som trekkes over bassengene blir også forurenset. Dermed danner nettet heller ingen beskyttelse for fuglene som slår seg ned på den.

Halvparten av B30 er tømt siden 1992. BNFL arbeider nå med å finne ut hvordan de kan rense resten av det gamle lagerbassenget.