Nyheter

Stopper britisk atomkraft

Sizwell B er det siste atomkraftverket som er bygd i Storbritannia. Det tok syv år og kostet over 11 milliarder kroner å bygge verket.
Foto: Twi.ita

Publiseringsdato: 24. januar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Vind skal erstatte atomkraft i Storbritannia. Det har den britiske regjeringen bestemt.

Det er den britiske avisa The Times som melder dette. Handels- og industriminister Patricia Hewitt fortalte i går at nye fornybare energikilder skal erstatte atomkraften. Regjeringen åpner imidlertid for en ny vurdering av atomkraften, hvis de fornybare energikildene ikke klarer å dekke kommende elektrisitetsbehov.

For dyrt
Det er fortsatt 30 reaktorer i drift i Storbritannia. Til sammen produserer disse 25 prosent av landets energiforsyning. De eldste Magnox-reaktorene skal stenges innen utgangen av 2010. Den nyeste reaktoren Sizewell B som sto ferdig i 1988 skal stenges i 2024.

Den britiske regjeringen har lenge arbeidet med en energimelding som skal være ferdig i løpet av våren. Beslutningen om ikke å bygge flere atomkraftverk blir en av hovedkonklusjonene i meldingen.

De britiske regjeringesmedlemmene har vært svært uenige om atomkraftens framtid. Energiminister Brian Wilson har lenge argumentert for at det skal bygges nye atomkraftverk, men finansdepartementet har hele tiden vært svært skaptisk. Storbritannias største atomenergiselskap, British Energy, har det siste året vært på randen av konkurs. Et lån fra staten på 650 millioner pund har holdt selskapet flytende. EU vurderer imidlertid om lånet kan være konkurransevridende og om det derfor bør trekkes tilbake. British Energy ble privatisert i 1996, men regjeringen er nå under sterkt press for å sette firmaet under statlig administrasjon igjen.

Det andre store britiske atomselskapet, British Nuclear fuels Ltd. (BNFL), sliter også med å få endene til å møtes. Regnskapstallene for 2001 viste et underskudd på hele 1,9 milliarder pund. I tillegg kommer selskapets opprydningskostnader. Alle atomkraftverkene genererer store mengder radioaktivt avfall. Kostnadene for å rydde opp etter BNFL alene er beregnet til over 40 milliarder pund.

Den britiske staten har allerede påtatt seg mye av det økonomiske ansvaret for den kommende atomoppryddingen, og i finansdepartementet er man ikke begeistret for å finansiere enda mer atomkraft.

Vil satse på vind
Stadig flere atomkraftverk i Storbritannia går av med pensjon, og det har lenge vært spekulert i hva som skal erstatte de aldrende reaktorene. Dagens erklæring er den første som gir signaler om at atomkraften legges til side. Dette vil i så tilfelle være et stort nederlag for BNFL som har satset store penger på en ny reaktordesign de ønsker å introdusere. Hvis britene bestemmer seg for å avvikle atomkraften kan man også vente en avvikling av Sellafield-anlegget. Uten de britiske operatørene er det tvil om BNFL vil finne marked nok for reprosessering av brukt brensel.

En nylig utført meningsmåling viser at 72 prosent av britene vil satse på fornybare energikilder framfor atomkraft. Nå vil også regjeringen satse fornybart. Industriminister Patricia Hewitt sier ifølge the Times at hun vil ha et offensivt program for bygge offshore og onshore vindmøller. Nytt lovverk skal også gjøre det lettere å etablere vindmølleparker. Ifølge avisen har Hewitt støtte fra statsminister Tony Blair. Begge mener det fortsatt kan være aktuelt å bygge nye atomkraftverk, men bare hvis andre alternativer viser sag utilstrekkelig.