Nyheter

– Stans alle MOX-eksperimenter

Ingvild Vaggen Malvik (SV) vil søke støtte i Stortinget for å stanse alle eksperimenter med MOX i Haldenreaktoerne.
Foto: SV

Publiseringsdato: 18. februar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det kan bli slutt på alle eksperimenter med Mixed Oxide Fuel (MOX) i Haldenreaktoren. I hvert fall hvis Sosialistisk Venstreparti (SV) får det som de vil.

SV-forslag i Stortinget:

Mens miljøvernminister Børge Brende babler om sikker bruk av MOX i Haldenreaktoren foreslår Sosialistisk Venstreparti (SV) å innføre umiddelbar stans i alle eksperimenter med det kontroversielle atombrenslet.

Omstridt
Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som driver de kontroversielle eksperimentene med MOX i Haldenreaktoren. 40 prosent av eksperimentene i reaktoren er MOX-relaterte. Hvis SV får flertall for forslaget kan eksperimentene bli stanset.

Forslaget aktualiseres nå av nye planer om å transportere russisk MOX via Norskekysten til Europa. Både fiskeri- og miljøorganisasjoner har uttrykt frykt for eventuelle atomtransporter. Nå er spørsmålet om norsk forskning er med på å øke bruken av det kontroversielle atombrenselet.

–> MOX er laget av en blanding av plutonium og uran, og produseres i hovedsak ved de europeiske reprosesseringsanleggene i Sellafield og La Hague. Nye planer går ut på å starte produksjon ved det russiske reprosesseringsanlegget i Majak.

Miljøvernminister Børge Brende har tidligere uttalt at MOX-eksperimentene i Haldenreaktorne utelukkende skal styrke sikkerheten ved bruk av det MOX. SV frykter nå at Norge i stedet legger til rette for økt bruk. Årsaken er at MOX fremdeles ikke er noe alminnelig atombrensel. Ny forskning kan dermed legge til rette for økt bruk og flere transporter av MOX.

I tillegg til å samarbeide med Sellafield-eieren, British Nuclear Fuels Ltd, har IFE også hatt et utstrakt MOX-samarbeid med COGEMA som er eieren av det franske reprosesseringsanlegget La Hague. IFE samarbeider også med russiske og sveitsiske institutter, som arbeider for å fremme bruk av MOX.

Irsk motstand
På Sellafield-anlegget har Storbritannia nylig åpnet verdens største fabrikk for produksjon av MOX. Fabrikken som årlig kan produsere 120 tonn MOX-brensel, har møtt kraftig kritikk fra irske myndigheter. Årsaken er at den nye MOX-fabrikken vil føre til en kraftig økning i transporter av MOX inn og ut av Irskesjøen. Selskapet som eier og driver Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels, Ltd. (BNFL) har selv uttalt at det i framtiden kan bli ca. åtte transporter i året. En av rutene som er under vurdering går med skip langs Norskekysten, via Nordøst-passasjen til Japan.

–> Den 21. oktober 2002 startet Irlands rettssak mot den britiske MOX-fabrikken i den Permanente Voldgiftsdomstolen i Haag. Irlands miljøvernminister Martin Cullen har gitt uttrykk for at dette er ett av initiativene landet tar for å få stengt hele Sellafield-anlegget.

SV argumenterer nå for at Norge bør støtte Irland. I dokument 8-forslaget skriver opposisjonspartiet: ”Et øyeblikkelig forbud mot flere MOX-eksperimenter i Haldenreaktoren vil være en sterk støtteerklæring til Irland, i deres viktige sak i den Permanente Voldgiftsdomstolen i Haag.”

SV-forslaget er fremmet av stortingsrepresentantene Åsa Elvik, Hallgeir H. Langeland, Heidi Sørensen og Ingvild Vaggen Malvik.