Nyheter

Tyskland bryter med Sellafield

Atomanlegget Sellafield

Publiseringsdato: 20. februar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Tyske kraftselskaper truer med å si opp sine gamle kontrakter med Sellafield. Blant selskapene som nå vurderer å vende Sellafield ryggen er Tysklands største atomselskap, Eon Energie AG.

Det er fagtidsskriftet ”Nuclear Fuel” som melder dette. I følge magasinet som er et bransjemagasin for atomindustrien, vurderer de tyske selskapene nå om det ikke vil være billigere å kjøpe seg ut av de gamle kontraktene framfor å fortsette samarbeidet med Sellafield.

Vil lagre brensel
Kontraktene det nå er snakk om å kjøpe seg ut av er mellom 20 og 30 år gamle, og gjelder reprosessering i Sellafield-anleggets prestisjetunge Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP). Da THORP Sto ferdig i 1994 hadde det kostet over 20 milliarder kroner å bygge anlegget. Da hadde BNFL skaffet seg såkalte ”Baseload-kontrakter” for reprosessering av omtrent 7,000 tonn brukt atombrensel. Dette var brensel som skulle reprosesseres i anleggets første ti år, og ikke seinere enn i 2004.

Tyske kraftselskaper har den siste tiden klargjort transportene av det siste brenselet som skal reprosesseres i Sellafields THORP-anlegg, som følge av de gamle kontraktene. Signaler fra Sellafield-eieren British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) om at de igjen vurdere å heve enhetsprisene, har imidlertid fått tyske kunder til å vurdere andre alternativer.

Det vil i så tilfelle ikke bli første gang tyske selskaper kansellerer kontrakter med BNFL. I løpet av 1990-tallet kjøpte de tyske kraftleverandørene RWE-AG og HEW-AG seg ut av kontrakter for atombrensel fra to kokvannsreaktorer. I følge Nuclear Fuel vurderer nå også Tysklands største atomselskap, Eon Energie AG, å lagre sitt atombrensel framfor å sende det til reprosessering i England og Frankrike. Tyskland, som har vedtatt å avvikle sine atomkraftverk, har allerede begynt å bygge større lagre for brukt atombrensel rundt omkring ved de forskjellige atomkraftverkene.

Hvis de tyske kontraktene nå smuldrer hen forsvinner også mye av det økonomiske fundamentet for Sellafield.

Stadige forsinkelser
Stadige forsinkelser i reprosesseringen ved Sellafields THORP-anleggg har vært et vedvarende irritasjonsmoment for BNFL sine kunder. Det er ikke mer enn to år siden den britiske avisa The Independent kunne avsløre at alle BNFL sine utenlandskunder truet med å si opp tidligere inngåtte kontrakter. I tillegg til selskaper i Tyskland advarte selskaper i Japan, Sveits, Holland og Italia BNFL om at de kan komme til å si opp kontrakter til en samlet verdi av seks milliarder pund. Den gang kom man til enighet. Nå blåser det opp til konflikt igjen.

Tekniske problemer har imidlertid forsinket reprosesseringen i THORP. BNFL har derfor innrømmet at de ikke vil klare å reprosessere alle baseload-kontraktene innen fristen, april 2004, og har gjennom forhandlinger med kundene fått utvidet fristen til april 2005. Ved inngangen til sitt niende driftsår, 1. april 2002, hadde THORP fremdeles bare behandlet 3.918 tonn, av den totale målsettingen på 7.000 tonn. Det er dermed svært sannsynlig at kontraktene som skal være ferdig behandlet innen 2005 igjen må reforhandles.