Nyheter

Arrangerer konferanse i Sellafield

<b>Utsikt til Sellafield</b> <BR> Britene vil ikke deponere Tc-99 på land, men slipper det heller ut i sjøen.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 11. mars, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

22. til 23. april er det duket for konferanse i Sellafield. Arrangører er ”Lofoten mot Sellafield”, Bellona og British Nuclear Fuels Ltd.

De radioaktive utslippene av Technetium-99 har i en årrekke forurenset Norskekysten. Gang på gang har britiske myndigheter lovet at utslippene skal opphøre, men så langt har ingenting skjedd.

Vil nå britene
Nå vil Bellona og kampanjen ”Lofoten mot Sellafield” kreve svar. 22. til 23. april arrangerer de to organisasjonene en bred konferanse i Sellafield, sammen med eieren av anlegget, BNFL. Både miljøvernminister Børge Brende, og hans britiske kollega Michael Meacher er invitert til å delta. Så langt har den norske miljøvernministeren takket ja, men Meacher har heller ikke utelukket at han kommer.

Innviterte deltakere og innledere vil være organisasjoner og enkeltpersoner som kan bidra med faglig og politiske innspill.

Til konferansen i England arbeides det med å få en bred norsk politiske og geografisk deltakelse. I tillegg er representanter fra Europaparlamentet og den russiske Duma påmeldt som deltakere og foredragsholdere. Et mål med konferansen vil være å bringe norske bekymringer fram for britiske opinion. Derfor vil også britiske presse bli invitert. På konferansen vil det også delta representanter for fagforeningen på Sellafield-anlegget, samt lokale politikere fra distrikter rundt Selalfield-anlegget. Målet er en dialog mellom de berørte kystsamfunn i de nordiske land, og de som lever av reprosesseringen i Sellafield.

Lofoten mot Sellafield startet sitt arbeid for å få stoppet utslippene av technetium-99 (Tc-99) fra Sellafield-anlegget i september 2001 og arrangerte en konferanse på Skjærbrygga, Stamsund 15. janaur 2002 med fiskeri- og miljøvernministeren tilstede. Denne konferansen resulterte i en erklæring som ble underskrevet av 73 kystkommuner og alle landets fylker (unntatt Vestfold). Lofoten mot Sellafield har også overlevert erklæringen til den britiske statsministeren, Tony Blair.

–> Deltakelse fra BNFL
Bellona har det siste året hatt en tett dialog med Sellafield-eieren British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) for å klargjøre de tekniske mulighetene for å rense Tc-99 utslippene. For at deltakerne på konferansen skal få best mulig innblikk i hva som er årsaken til de radioaktive utslippene er BNFL innvitert med som arrangør av konferansen. Deltakerne vil få en omvisning på Sellafield-anlegget, og BNFL vil også redegjøre for årsaken til utslippene.

Bellona besøkte Sellafield-anlegget så seint som i desember. Da inspiserte organisasjonen blant annet det omstridte tankanlegget som rommer over 200 Terrabecquerel (TBq) med Tc-99. Det er avfallet i disse tankene britiske myndigheter planlegger å tømme i Irskesjøen. Tankanlegget er i en dårlig teknisk tilstand, og tilfredsstiller på ingen måte de sikkerhetskrav som i dag stilles til denne type tankanlegg. Både Bellona og det britiske sikkerhets-tilsynet, Health and Safety Executive (HSE), har rapportert alvorlige problemer ved de gamle tankene. Kanskje mest alarmerende er rustskader på bærebjelkene i tankanlegget. Bellona har tidligere konstatert tegn til sprekker i betongkonstruksjonen.

Tankanlegget har foreløpig konsesjon fram til 2006. Planen er å tømme alt avfall som er igjen i det gamle tankanlegget på Irskesjøen. Nå kan det hende BNFL i stedet vil bli pålagt å oppgradere sikkerheten ved tankanlegget, eller bygge nye tanker.

Et nytt tankanlegg vil gjøre det mulig å innføre et moratorium på Tc-99 utslippene.