Nyheter

Vellykket Sellafield-konferanse

Miljøvernminister Børge Brende ba om at norske bekymringer måtte bli tatt på alvor.
Foto: NIls Bøhmer/ Bellona

Publiseringsdato: 24. april, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Over førti norske og tretti britiske deltakere var svært fornøyde etter at denne ukens konferanse i Sellafield ble avsluttet på onsdag. Bellona og Lofoten mot Sellafield krever at British Nuclear Fuels Ltd innfører et umiddelbart moratorie på utslippene av Techentium-99 (Tc-99).

Selv om BNFL er pålagt å tømme tankene med historisk Tc-99 avfall en utgangen av 2006, mener Bellona det likevel er mulig for BNFL selv å implementere et tolv måneders moratorie, i påvente av at det utvikles ny renseteknologi.

BNFL mener imidlertid ”dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre på nåværende tidspunkt”.

Børge Brende
Miljøvernminister Børge Brende deltok også på konferansens siste dag. Og miljøvernministeren var krassere enn på lenge i forhold til britiske myndigheter. Brende gikk svært langt i å si at Norge er ført bak lyset av britene:

”Hvis ikke den britiske regjeringen skjærer igjennom og stanser utslippene av Tc-99 i løpet av svært kort tid, vil det fra norsk side bli oppfattet som en trenering av saken”, sa Brende.

Brede selv vil ha et møte med Bellona om den videre strategien i arbeidet for å få stanset utslippene. Dette møte vil finne sted før Brende møter sin britiske kollega, Michael Meacher 15. mai.

29ed04db725fa9acf851e27cac14af90.jpeg Photo: Foto: Nils Bøhmer/ Bellona

Bred deltakelse
Omtrent 70 deltakere var med på den høyt profilerte konferansen, hvorav førti deltakere var norske. Deltakerne fikk en omvisning på Sellafield anlegget der man blant annet fikk se det eldste reprosesseringsverket B205. Det er dette verket som reprosesserer Magnox-brensel, og som har forårsaket Tc-99 utslippene. Det historiske avfallet som inneholder Tc-99 stammer også fra B205. Deltakerene fikk også se anlegget som glassifiserer flytende høyaktivt atomavfall. Bellona ønsker også at det historiske Tc-99 avfallet skal behandles på denne måten.

Mange deltakere på konferansen uttrykte stor frustrasjon over hva Tc-99 utslippene kunne ha for økonomisk betydning for norsk fiskeri- og havbruk, en næring med store utviklingsmuligheter.

Som en oppfølging av konferansen vil Lofoten mot Sellafield (LmS) nå kontakte Nordisk Råd for å be om at det tas initiativ til et møte mellom dem, LmS, Bellona og det britiske miljøverndepartementet i London. Med på møtet vil man også ha det viktigste rådgivningsorganet til den britiske miljøvernministeren, Environment Agency (EA).