Nyheter

Vil ha oppvask-møte med Meacher

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 4. april, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Nye utslipp fra Sellafield-anlegget provoserer miljøvernminister Børge Brende. I et brev til sin britiske kollege, Michael Meacher, mer enn antyder Brende at Norge er ført bak lyset av britene.

Børge Brende irritert

I brevet uttrykker Brende tydelig frustrasjon over at britene fremdeles ikke har foretatt seg noe for å stanse de radioaktive utslippene av Techentium-99 (Tc-99) fra Sellafield. De to miljøvernministrene har lenge hatt en tett dialog om de kontroversielle utslippene, og lenge var tonen mellom de to svært vennskapelig.

Tviler på Meacher
Nå kan det virke som om Brende er lei av å vente på resultater. I mandagens brev går miljøvernministeren svært langt i å påstå at han føler seg ført bak lyset av Meacher.

Det var i desember i fjor den britiske regjeringen lovet å vurdere et moratorium på Tc-99 utslipp. Etter en kort høring på forslaget var intensjonen at saken skulle utredes av det britiske miljødirektoratet, Environment Agency. Tre måneder seinere er fremdeles ingenting skjedd. I stedet har Sellafield anlegget sluppet ut nye 30 Terrabecquerel (TBq) med Tc-99.

I sitt brev til Meacher mer enn antyder miljøvernministeren at han er i ferd med å miste den siste bit av tillit til sin britiske kollega.

Børge Brende skriver: ”Ytterligere forsinkelser i arbeidet med å implementere moratoriet kan lett gi inntrykk av at den britiske strategien simpelthen er å utsette en endelig beslutning så lenge som mulig, mens de gjenværende lagrene med Tc-99 gradvis slippes ut i sjøen.”
 
I det samme brevet ber Brende om et snarlig møte med Meacher for å bli orientert om saken.

Miljøstiftelsen Bellona har levert en offentlig høring på Meacher sitt forslag om å innføre et moratorium. Bellona har konkludert med at det ikke er noe som står i vegen for å innføre et moratorium, hvis den britiske regjeringen hadde ønsket det. Ifølge Bellona har den britiske regjeringen mer enn godt nok faglig grunnlag til å ta en endelig beslutning. Det er også det britiske miljødirektoratet enig i, men direktoratet har kommet fram til en annen konklusjon enn Bellona. Ifølge Environment Agency ”virker det ikke konstruktivt å innføre et moratorium. Det skriver direktoratet i sin innstilling til Meacher.

Britisk tilbakeholdenhet
”Lofoten mot Sellafield” vil arrangere en konferanse i Sellafield etter påske, i samarbeid med Bellona og BNFL. Miljøvernminister Børge Brende vil delta på konferansen, men den britiske miljøvernministeren har ikke vist samme entusiasme. Til tross for gjentatte henvendelser har den britiske ministeren valgt å holde seg hjemme.

Direktoratet som ikke finner det konstruktivt å innføre et moratorium på Tc-99 utslippene, finner det tydeligvis heller ikke konstruktivt å diskutere mulige miljøløsninger. Environment Agency har sagt ja til å delta på konferansen, men har takket nei til å holde innledning.