Nyheter

Brende møter Cullen og Morley

Mørke skyer over OSPAR-møtet i Bremen
Foto: Erik Martiniussen

Publiseringsdato: 25. juni, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Miljøvernminister Børge Brende skal i dag ha møter både med den irske miljøvernminsitern Martin Cullen, og den ferske britiske miljøvernministern Elliot Morley. Temaet er Sellafield.

OSPAR:

Alle de tre miljøvernministerne befinner seg i Bremen, hvor de i ettermiddag skal delta på ministermøte i OSPAR (Oslo Paris-konvensjonen), en konvensjon for beskyttelse av det marine miljø i Nordøst Atlatenren.

Hva skjer med Tc-99?
Brende skal først ha møte med sin britiske kollega Elliot Morley, som nylig overtok posten som miljøvernminiteren i Storbrtiannia etter Michael Meacher. Like før helgen sendte det britiske miljøverndepartementet et brev til Brende, der det ble gjort klart at utslippene av radioaktivt Tc-99 midlertidig skal opphøre. Brende vil ha nærmere informasjon om hva dette vedtaket faktisk innebærer.

Etter møtet med Morleuy, skal Brende også ha møte med den irske miljøvernministeren Maritn Cullen. Cullen har nylig kommet tilbake fra møter i FN’s havrettsdomstol i Hague. Irland har protestert kraftig mot den nye MOX-fabrikken på Sellafield, og mener den bryter mot FN’s havrettskonvensjon (UNCLOS).

OSPAR
Ministermøtet i OSAR starter i Bremen i dag kl. 14.30. Et av temaene det forhandles om er utslipp av radioaktivt avfall. Det er det britiske Sellafield-anlegget som i dag står for de største radioaktive utslippene.

Ifølge OSPAR-konvenasjonen skal disse utlslippene reduseres til et null-nivå innen 2020. At utslippene fra Sellafield har vart økende de siste årene har derfor provosert en rekke land.

Den norske delegasjonen, med Børge Brende i spissen, har foreslått en rekke krasse formuleringer i den kommende erklæringen. Blant annet fastslår Norge at nye Tc-99 utslipp vil bryte mot konvensjonen. Norge har sikret seg støtte for dette synet fra blant annet Danmark og Irland. Skulle Brende sitt forslag få gjennomslag kan det bli svært vanskelig for britene å gjenoppta utslippet av Tc-99.