Nyheter

Britene vil teste ut renseteknologi

En offansiv Brende møtte norsk og utenlandsk presse i Bremen.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 25. juni, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Den britiske miljøvernministeren, Elliot Morley ønsker å gjennomføre et storskala renseforsøk på Sellafield-anlegget. Det kom fram under dagens møte mellom ham og miljøvernminister Børge Brende.

OSPAR:

Morley hadde i dag et halvtimes møte om Sellafield med Børge Brende på hans hotellrom i Bremen. De to miljøvernministrene deltar begge på ministermøtet i OSPAR-konvensjonen, som avholdes i dag.

Storskala forsøk
I etterkant av møtet forsvant Morley, som i første omgang ikke ville kommentere nærmere hva de to hadde snakket om. Brende kunne imidlertid fortelle at britene nå ønsker å gjennomføre en såkalt plant-trail, med bruk av det kjemiske rensemiddelet TPP. Det betyr i praksis at det skal gjennomføres et storskala forsøk med den renseteknologien Bellona har anbefalt.

– Morley bekreftet under møtet i dag at de vil implementere et ni måneders moratorium på utslipp av Tc-99, sa Brende til pressen etter møtet. Morley bekreftet også at man nå ønsker å gjennomføre et storskala forsøk med rensing av Tc-99. Lykkes dette forsøket er det svært sannsynlig at utslippene av Tc-99 opphører en gang for alle.

Både miljøvernministern og Bellona har framhevet at radioaktivt Tc-99 kan renses ut, og at det farlige avfallet må lagres på land. Det er nettopp denne rensemetoden Morley nå vil undersøke. Brende understreket etter møtet at det har vært stor framgang i saken den siste uken, men at han ikke vil feire hele seieren før han er garantert at utslippet opphører.

Irsk delseier
Norge hadde opprinnelig lagt opp til et høyt konfliktnivå under OSPAR-møtet i Bremen. Dette konfliktnivået dempes nå noe ned. Norge har blandt annet klaget over manglende framgang på britiske side, og at britene har økt atomutslippene istedet for å redusere dem.

– Vi hadde lagt opp til stor konfrontasjon i saken. Sannheten er at britene ikke hadde gjort noe for å imøtekomme OSPAR-forpliktelsene før på fredag, sa Brende til et stort presseoppbud. Brende vil nå arbeide videre for at OSPAR tar opp Tc-99 utslippene spesielt, og at det midlertidige moratoriet blir fastslått i dagens deklarasjon. Den endelige deklarasjonen vil det bli forhandlet om utover ettermiddagen.

Tidligere i dag hadde Brende også et møte med den irske miljøvernministeren, Martin Cullen. De to diskuterte strategien for ettermiddagens ministermøte. Også Irland har vunnet en midlertidig seier i deres kamp mot Sellafield-anlegget. Irland har stevnet Sellafield-saken inn for den internasjonale havrettsdomstolen i Hague. Hele saken vil først bli behandlet til høsten, men allerede under de innledende rundene fastslo domstolen at britene i større grad må konsultere Irland både når det gjelder atomsikkerhet og radioaktive utslipp.