Nyheter

Britisk miljøvernminister går av

Meacher har snakket mye med Brende de siste to årene. Vil Bellona sitt forslag stoppe munnen hans?
Foto: sustainable-government.com

Publiseringsdato: 14. juni, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Fredag den 13. gjennomførte Tony Blair store endringer i den britiske regjeringen. En av de som måtte gå var miljøvernminister Michael Meacher.

Børge Brende har brukt svært mye tid på å overbevise Michael Meacher i Sellafield-saken. Seinest i mai hadde Brende og Meacher et to timers langt møte i London om Sellafield.

Nye utsettelser
Norge har presset på for å få slutt på de kontroversielle utslippene av radioaktivt Technetium-99 fra Sellafield.

At Meacher nå går av kan dermed få konsekvenser for Sellafield-saken. Meacher var uten tvil den britiske ministeren som var best orientert om de norske synspunktene. I desember lovet Meacher at han skulle vurdere å innføre et moratorium på utslipp av det radioaktive stoffet. En avgjørelse i saken var ventet i løpet av sommeren. Nå vil denne avgjørelsen med all sannsynlighet blir forsinket.

Det er fiskeriminister, og hvalfangstmotstander, Elliot Morley som nå overtar rollen som miljøvernminister. Dermed kan det bli svært opphetede diskusjoner neste gang Brende skal besøke den britiske miljøvernministeren.

– Norge desperat
Seinest på fredag kritiserte Morley Norges hvalfangst, som han mener ikke er bærekraftig: ” De er desperate etter å finne et eksportmarked (for hvalkjøtt), det viser at hvalfangsten ikke drives for innenlandsmarkedet – og den er ikke bærekraftig”, sa Morley til BBC-news, og innviterer dermed til full miljøsplid mellom Norge og Storbritannia.

Det var imidlertid ikke hvalsaken og heller ikke Sellafield-saken som førte til Meacher sin avgang. Den siste måneden hadde Meacher nemlig flagget sin motstand mot genmodifisert mat.

Den britiske regjeringen skal i løpet av året ta stilling til om genmodifisert korn og poteter skal dyrkes i Storbritannia. Statsminister Tony Blair er ifølge BBC en ivrig tilhenger av å innføre genmodifisert mat, og Meacher sine synspunkter passet dermed dårlig inn i Blair sitt prosjekt.

Meacher har vært regnet som en av de mest radikale representantene i Blair sin regjering, og har vært miljøvernminister siden 1997.