Nyheter

Mot Sellafield-seier?

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Nils Bøhmer

I følge troverdige kilder som Bellona har vært i kontakt med, er vil det komme et midlertidig forbud mot utslipp av Tc-99 fra Selllafield-anlegget. Et slikt forbud vil være et stort skritt fremover i Bellonas langvarige kamp for å stoppe disse utslippene.

For kort tid sendte britiske myndigheter et brev til Miljøvernminster Børge Brende hvor de opplyste at de har anbefalt British Nuclear Fuel Ltd (BNFL), som eier Sellafield-anlegget, å stoppe utslippene av Te-99 i de neste 9 månedene. Denne perioden med utslippsstans vil bli brukt til å undersøke nærmere de mulighetene som finnes for å rense ut Tc-99 fra utslippet.


Den mest lovende løsningen er den såkalte TPP-løsningen. Ved bruk av stoffet TPP felles Tc-99 ut fra det flytende avfallet. Det er dermed mulig å støpe inn det radioaktive T-99 i betongblokker som kan lagres på land.


Dette er helt i tråd med de krav Bellona har stilt til BNFL og britiske miljømyndigheter. Våre krav ble fremmet på konferansen som Bellona og Lofoten Mot Sellafield arrangerte i Sellafield i april. Børge Brende fulgte opp disse kravene i sitt møte med den britiske miljøvernministeren 15. mai.


-Selv om dette er et midlertidig utslippsforbud, er et avgjørende slag i kampen mot utslippene av Tc-99 fra Sellafield vunnet, sier Bellonas Frederic Hauge.