Nyheter

Norsk gjennomslag på OSPAR

Sellafield-anleggets utslippsrør
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 26. juni, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Norge fikk i dag fullt gjennomslag for sine Sellafield-krav under OSPAR-møtet i Bremen. Deklarasjonen som ble vedtatt i dag bekrefter at det skal innføres et moratorium på Tc-99 utslippene mens det jobbes med ny renseteknologi.

Dermed har Bellona og miljøvernminister Børge Brende fått gjennomslag for alle de krav som var stilt til den britiske delegasjonen. Deklarasjonen understreker at Tc-99 utslippene skal opphøre i ni måneder, og at denne perioden skal brukes til å utforske ny renseteknologi.


Kampen fortsetter

– Klarer enn dette kan det ikke bli sagt, sa Brende i etterkant av møtet. Forslaget som i dag ble vedtatt var fremmet av Norge, og forhandlinger om forslaget pågikk helt fram til møtets slutt.


Kampen mot Tc-99 utslippene er imidlertid ikke over. Først om ni måneder vil man vite om britene går inn for permanet stans i utslippene. Det vil avhenge av det kommende rensearbeidet. Det britiske miljøvernministeren, Elliot Morley, understreket under et møte med Brende i går at moratoriet skal benyttes aktivt til å utvikle rensemetoder.


Ikke bare Tc-99

I Norge har man vært spesielt opptatt av utslippene med Tc-99. Stoffet er svært mobilt, og transporteres lett med havstrømmene fra Sellafield, til Norskekysten. Men det slippes også ut andre radioaktive stoffer fra Sellafield. Mens britene endelig har gjort innrømmelser i forhold til Tc-99 utslippene øker utslippene av de andre radioaktive stoffene. Dette skyldes økende aktivitet på Sellafield-anlegget. Britene har forpliktet seg til å redusere alle de radioaktive utslippene fra Sellafield til et null-nivå i 2020. For å få til dette er det lagt planer om å behandle store mengder brukte reaktorbrensel de kommende årene. Dette vil føre til økte utslipp, før utslippene igjen skal synke etter 2012.


Britene må følge opp

Selv om britene nå vil rense technetium-99 utslippene er det derfor lite som tyder på at landet oppfyller forpliktelsene i OSPAR-konvensjonen. Tc-99 er foreløpig det eneste området hvor det er oppnådd framgang.


Bellona har fulgt OSPAR-forhandlingene i Bremen. Organisasjonen roser den framgangen Brende har oppnådd på møtet, men er skuffet over at britene ikke er villig til å inngå forpliktelser også når det gjelder de andre radioaktive utslippene.


– Nå er det viktig å løfte blikket og jobbe framover, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Vi må jobbe knallhardt det neste halve året for at britene følger opp sine forpliktelser. Vi skal gjøre det umulig for dem å gjennoppta Tc-99 utslippene sier han.