Nyheter

Atomrapport kommer på fredag

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 23. juli, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Statens Strålevern bekreftet i dag at det er funnet sprekker i et rør under Haldenreaktoren. Den endelige rapporten om saken blir framlagt av Det Norske Veritas på fredag.

Sprekker i Haldenreaktoren

Det var under en inspeksjon av rørsystemene rundt reaktoren i Halden at Veritas fant sprekkdannelsene. Reaktoren er nå stengt på ubestemt tid. Om reaktoren får tillatelse til å starte igjen avhenger av skadeomfanget.

Kan være alvorlig
Det var NRK som i dag tidlig rapporterte at det var funnet sprekker i et rør under Haldenreaktoren. Bellona tok umiddelbart kontakt med Statens Strålevern for å få bekreftet omfanget av skadene. Etter nærmere undersøkelser kunne Seksjonssjef i Statens Strålevern, Ole Reistad, bekrefte at det var funnet sprekkdannelser. IFE hadde tidligere på dagen nektet å kommentere saken.

– Vi var klar over at Veritas gjorde undersøkelser på reaktoren, men ikke at det var funnet nye sprekkdannelser, sier Reistad. Han har i dag vært i kontakt både med IFE og Veritas for å bli orientert om saken. Reistad vil også be om en ny orientering på fredag når Veritas har lagt fram sin rapport.

Veritas vil bruke tiden fram til fredag på å avgjøre hvor alvorlig sprekkdannelsene er.

Sprekker i reaktorens primærkrets kan vær svært alvorlig. Lekkasjer fra reaktorens primærkrets mens denne er i drift, kan påvirke reaktorens kjølesystemer, noe som igjen vil ha konsekvenser for sikkerheten.

Veritas har også tidligere funnet korrosjon i reaktorens primærkrets, noe som har redusert kapasiteten til reaktorens dampomformer med 10 prosent.

Over 40 år gammel
Det er vanlig at radioaktiv stråling fra reaktorkjernen påvirker komponentene i en reaktor. Slik stråling vil på sikt føre til korrosjon på komponenter og reaktortank, noe som igjen kan føre til sprekkdannelser. Det er ikke mer enn to år siden det oppsto et annet alvorlig uhell ved Haldenreaktoren. 28. Januar 2001 sprakk et brenselselement i reaktoren, og reaktorens primærkrets ble radioaktiv forurenset. Den gang ble reaktoren stengt i over tre måneder.

Haldenrektoren er mer enn 40 år gammel, og ble åpnet av Kong Olav den V, den 10. oktober 1959.

Bondevik-2 regjeringen ga i høst IFE tillatelse til å drive forskning i Haldenreaktoren i tre år til. I reaktoren drives forskning med formål å øke effekten til forskjellige typer atombrensel. Det forskes også på såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX) som er produsert ved British Nuclear Fuels sitt anlegg i Sellafield.