Nyheter

– Britene må konsultere Irland om Sellafield

FN's havrettsdomstol i Hague har beordret britisk samarbeid med Irland.
Foto: pca-cpa.org

Publiseringsdato: 1. juli, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

FN’s havrettsdomstol i Hague har bestemt at den britiske regjeringen i større grad må konsultere Irland når det gjelder Sellafield. Den endelige avgjørelsen i saken mellom Irland og Storbritannia er imidlertid utsatt til høsten.

Viktig FN-dom i Hague: :

I den nye avgjørelsen fra FN’s havrettsdomstol kritiseres britene for manglende samarbeid med Irland. Det var i desember 2001 den britiske regjeringen bestemte seg for å åpne en ny fabrikk for produksjon av såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX-brensel) på Sellafield-anlegget.

Irland mener fabrikken bryter mot FN’s havrettskonvensjon, og peker blant annet på at produksjon og transport av MOX-brensel representerer en uforsvarlig risiko. Høringer i den kontroversielle saken pågikk i forrige uke.

Må rapportere
”Denne avgjørelsen viser at britene ikke har samarbeidet godt nok med Irland, og heller ikke på en måte som gjør oss i stand til å beskytte oss mot de mulige truslene fra Sellafield,” sa Irlands miljøvernministere Martin Cullen (forsidefoto), i etterkant av vedtaket.

Britene planlegger storskala produksjon av det kontroversielle MOX-brenselet i Sellafield. Allerede i år vil en transport med MOX bli sendt med skip fra Sellafield, forbi kysten av Irland og videre til Europa. I framtiden kan det bli snakk om åtte slike transporter i året. MOX inneholder dert svært giftige stoffet plutonium som kan benyttes i atomvåpen, eller som materiale i skitne bomber.

Det nye vedtaket i havrettsdomstolen betyr at britene nå må samarbeide tettere med Irland, når det gjelder atomsikkerhet på Sellafield. Begge land skal rapportere tilbake til domstolen om samarbeidet, og den første rapporten skal sendes tribunalet allerede den 12. september. På bakgrunn av disse rapportene vil domstolen løpende vurdere behovet for eventuelle nye tiltak.

”Tribunalet har satt en streng deadline for samarbeid, noe vi anser som en positiv utvikling som kan forebygge den unnvikenhet vi er blitt møtt med tidligere”, sa Cullen.

Den endelige behandlingen av saken mellom de to landene er imidlertid utsatt til høsten. Årsaken er forvirring rundt jurisdiksjonen i saken. Britene hevder saken hører hjemme i EU-domstolen, mens Irland ønsker å føre saken vider under FN’s havrettsdomstol. Usikkerhet om hvem som har den rette domsmyndighet i saken har ført til at havrettsdomstolen utsetter endelig behandling til ”ikke seinere enn 1. desember 2003”.

– Uakseptabel risiko
Storbritannia på sin side legger vekt på at saken nå er utsatt. Den britiske regjeringen legger også vekt på at Irlands mange forslag til midlertidige, og oppsettende tiltak ikke ble tatt til følge.

”Irlands krav om midlertidige tiltak gikk langt utover de rettighetene Irland muligens har i denne saken, og tiribunalet gjorde rett i å avvise dem,” fastslår den britiske energiministeren Stephan Timms.

Martin Cullen avviser imidlertid at saken mellom de to land nå er avsluttet.

”Dette er langt fra siste kapittel i denne saken,” sa Cullen. ”Om noen få måneder vil vi returnere til den fulle høringen i denne saken, og Irland vil fortsatt framføre at disse operasjonene på Sellafield [produksjon av MOX] innebærer en uakseptabel risiko.