Mulig sprekk i Haldenreaktoren

7100ea27570076c5d201e7ca1f93b055.jpeg Photo: Photo: Bellona

Det er Det Norske Veritas (DNV) som skal ha funnet sprekkene under en inspeksjon av reaktoren i sommer. Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som eier den over 40 år gamle reaktoren. Verken IFE eller DNV vil kommentere saken.

Kan være alvorlig
Sprekker i reaktorens primærkrets kan være svært alvorlig. Lekkasjer fra reaktoren, mens denne er i drift, kan påvirke reaktorens kjølesystemer, noe som igjen vil ha konsekvenser for sikkerheten.

Det er ikke mer enn to år siden det oppsto et annet alvorlig uhell ved Haldenreaktoren. 28. Januar 2001 sprakk et brenselselement i reaktoren, og reaktorens primærkrets ble forurenset av radioaktivitet. Den gang ble reaktoren stengt i over tre måneder.

Haldenrektoren ble åpnet av Kong Olav den V, 10. oktober 1959. Det er vanlig at radioaktiv stråling fra reaktorkjernen påvirker komponentene i en reaktor slik at disse raskere korroderer. Dette kan igjen føre til sprekkdannelser. Det er ikke kjent om uhellet i januar 2001 kan ha påvirket komponentene Haldenreaktorens primærkrets.

Bondevik-2 regjeringen ga i høst IFE tillatelse til å drive forskning i Haldenreaktoren i tre år til. Eventuelle sprekker i reaktorens primærkrets kan sette en stopper for dette.

Bellona har i dag vært i kontakt med Statens Strålevern som har sagt de vil undersøke de nye opplysningene.

Bellona-web kommer tilbake med mer.