Nyheter

Eventuell lekkasje vil trolig spre seg østover

Simuleringene viser spredningen av en mulig lekkasje fra K-159 i et 5-års perspektiv.
Illustrasjon: Ola M. Johannessen/Nansensenteret

Publiseringsdato: 18. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Nansen-senteret har nå gjort en simulering av hvordan en mulig radioaktiv lekkasje fra den forliste ubåten K-159 kan spre seg til deler av Barentshavet.

K-159:

— Vi har brukt vår egen simuleringsmodell som viser utviklingen over 5 år, og vi har brukt hver annen måned med 1/2 sekund intervall. Ved å plotte inn posisjonen til havaristen har vi kunnet simulere hvordan en eventuell lekkasje vil kunne spre seg fem år fram i tid, sier direktør Ola M. Johannessen ved Nansen-senteret til Bellona Web.

Tikkende bombe
— K-159 som den ligger nå på 240 meters dyp er en tikkende bombe, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Han sier videre at selv om analyseresultater fra fisk fanget i området viser helt normale stålingsverdier, betyr det likevel ikke at vi kan avskrive all fare for radioaktive utslipp fra K-159.

Båtens alder samt stor rustdannelse mens den lå i opplag, betyr at reaktoren trolig ikke er fullt så trygg som de russiske myndighetene vil ha det til, og radioaktiv lekkasje kan oppstå.

— Reaktorene har vært avstengt i 14 år og er dermed ikke varme. Dette gjør at overtrykket som normalt er i slike reaktorer er borte, noe som åpner for at vann kan trenge inn i reaktorene og føre med seg forurensning ut igjen, sier Bøhmer.

Eventuell spredning østover
Området båten sank i er oppvekstareal for både torsk og lodde, og et radioaktivt utslipp kan derfor få store konsekvenser. Simuleringen Nansen-senteret har gjort viser at en eventuell lekkasje vil spre seg til østlige deler av Barentshavet om fire til fem år.

— Vi har stor tiltro til vårt simulerings modell system. Vi har testet den med Sellafield-observasjoner med godt resultat, sier direktør Ola M. Johannessen ved Nansen-senteret.

Sank 30. august
Ubåten K-159 av November-klassen sank natt til 30. august, og 9 besetningsmedlemmer mistet livet. Båten var da i slep fra basen Gremikha, helt øst på Kola-halvøya, til verftet Polyarny i Murmansk-fjorden der den skulle hugges opp. K-159 ble satt inn i aktiv drift i 1963 og brenselet, som ennå befinner seg i reaktorene, ble satt inn i 1972. Siden 1989 har den ligget i opplag sammen med 14 andre 1. generasjons ubåter, hvorav 4 av November-klassen i påvente av opphugging. Det er i ettertid blitt kjent at slurv fra den russiske marine forårsaket forliset.

De siste oppdateringene rundt den sunkne ubåten K-159 finner på Bellonas engelske samleside om saken.