Nyheter

Nye sprekker funnet i Haldenreaktoren

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 24. september, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det er funnet tre nye sprekker i Haldenreaktoren. Sprekkene er funnet i reaktorens primærkjølekrets. Det er bare to måneder siden det ble funnet liknende sprekker i reaktoren. Dermed er det funnet hele fem sprekker i kjølesystemet til Haldenreaktoren.

Av de nye sprekkene som er avdekket er den lengste sprekken på hele fire centimeter. Alle sprekkene er funnet i sveiseskjøter i rørsystemet over reaktortanken. Det er enda uklart hvor dype sprekkene er, men ifølge sikkerhetssjef ved Haldenreaktoren, Atle Valseth, er sprekkene ikke gjennomgående.

I sommer ble det funnet to sprekker i en sveis i underkjølerøret til reaktortanken. Disse sprekkene var så alvorlige at Statens Strålevern beordret reaktoren stengt. Institutt for Energiteknikk (IFE) har de siste månedene arbeidet intenst med å finne fram til mulige måter å reparere skadene fra i sommer. Dette arbeidet er gjort sammen med det amerikanske atomselskapet Westinghouse. Mulige reperasjonsmetoder er blitt testet ut på en modell av det aktuelle røret.

Vanskelig arbeid
IFE har fra tidligere gode kontakter i Westinghouse, der Sellafield-eieren British Nuclear Fuels (BNFL) er største eier. At det nå er oppdaget nye sprekker vil kunne forsinke det planlagte reperasjonsarbeidet. Det er også uvisst om Statens Strålevern vil godkjenne den metoden IFE og Westinghouse i fellesskap kommer fram til.
Strålevernet har forløpig ikke foretatt seg noe i forhold til den nye utviklingen i saken, men har bedt om ytterligere rapport fra IFE om skadene.

Haldenreaktoren har en helt spesiell type design, der selve reaktoren er bygd inn i det såkalte Månefjellet i Halden. Også primærkjølekretsen er lagt gjennom egne tunneller i fjellet, noe som kan vanskeliggjøre ytterligere kontroller og eventuelle reperasjoner. Lekkasjer fra primærkjølekretsen vil i verste tilfelle kunne føre til svikt i kjølingen av reaktoren. Bellona vil derfor sende brev til Helseminister Dagfinn Høybråten og be om en grundig og uavhengig kontroll av hele reaktoranlegget.

Haldenreaktoren er med sine 44 år et av de aller eldste reaktoranlegg i verden som fortsatt er i drift. Normert levetid for atomreaktorer er 30 til 35 år. De siste to årene har reaktoren vært utsatt for en rekke uhell. I tillegg til at det ved to anledninger er funnet sprekker i reaktorsystemet, rapporterte IFE i april om lekkasjer av tungtvann fra en av dampomformerne ved reaktoren. Etter at lekkasjene ble plugget opererer dampomformeren nå med lavere kapasitet enn normalt.
I 2001 sprakk et testelement ved reaktoren, noe som førte til kontaminering av hele primærkjølekretsen.