Nyheter

Rapport 8-2003: bestilling

Publiseringsdato: 9. september, 2003

Skrevet av: Bellona

Denne rapporten gjennomgår det omstridte atomanleggets 50-årige historie, dets status og framtidige utsikter. Utfordringene er mange - fra pågående utslipp av radioaktive stoffer (utslipp fra Sellafield kan nå måles i sjøen ved Svalbard), via uforsvarlige lagringsanlegg, til framtidas oppryddingsbehov. Rapporten er lettskrevet og passer for de fleste med interesse for havområdene våre.

Bellona Rapport 8:2003

Rapportfakta Last ned PDF

Vennligst
send meg

eks. av Rapport 8:2003 «Sellafield»
á NOK 200,- inkl. mva.
som
betales med

eller belastes mitt kredittkort av typen

Kortnummer:
exp.date:


tilsendt fakturaVisa

Mastercard/Eurocard

American Express

Diners
Kort-informasjon overføres
ukryptert
pr. e-post. Bellona kan derfor ikke garantere at
kortnummeret ikke kommer på avveie. Derfor anbefaler vi at du
printer ut skjemaet, fyller ut for hånd og sender det som vanlig
post til: Bellona, Postboks 2141 Grûnerløkka, 0505 Oslo;

ev. per fax til 2238 3862 (eller velger fakturamuligheten).
Navn:

Adr.:

Postnr.:-sted:

E-mail:

Ev. kommentarer:

Takk for bestillingen!