Nyheter

Sellafield-saken avgjøres i høst

Så seint som i 1989 ble militært plutonium framstilt ved Sellafield-anlegget.
Foto: Richart Hauglin

Publiseringsdato: 5. september, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Bellona, Miljøvernminister Børge Brende og Lofoten mot Sellafield er enige. Det er viktigere enn noen sinne å holde trykket oppe i Sellafield-saken.

Det kom fram under gårsdagens Sellafield-konferanse i Lofoten. Initiativet til konferansen kom fra aksjonsgruppa Lofoten mot Sellafield. Ombord i en båt på Vestfjorden var alt fra Bellona, miljøvernminister Børge Brende, Steinar Bastesen, sognepresten, og representanter for en rekke politiske partier.

Bellona rapport
Under seilasen ble Bellonas nye rapport om Sellafield lansert. Den viser at Sellafield-saken på langt nær er vunnet enda. Tvert i mot kan Bellona nå dokumentere at de farligste radioaktive utslippene fra Sellafield kommer til å øke dramatisk de kommende årene. Utslipp av radioaktive stoffer som avgir alfa-stråling vil de nærmeste årene øke fra 120 Gigabecquerel (GBq) til mer enn 800 GBq. Det er en økning på mer enn 700 prosent. Blant annet vil utslippene av plutonium tredobles, og utslippene av strontium-90 dobles.

Bellona er også bekymret for sikringen av reprosessert plutonium som er lagret inne på Sellafield-anlegget. Til sammen er det lagret mer enn 80 tonn rent plutonium inne på Sellafield. Moderate anslag viser at dette er nok til å produsere 4000 atombomber. Ettersom plutoniumet er lagret i en enkel bygning inne på anlegget er det tvilsomt om lageret vil kunne motstå et større terrorangrep. Bellona anbefaler at plutoniumet glassifiseres og lagres i fjell.

342a5710c0d36a35163ef8c077b0efe8.jpeg

Technetium-99
I Norge er det imidlertid utslippene av radioaktivt technetium-99 (Tc-99) som skaper den største bekymringen. Det var også utslippet av disse stoffene miljøvernminister Børge Brende la vakt på når han fikk ordet under konferansen.
I sommer klarte Bellona og Lofoten mot Sellafield, sammen med miljøvernministeren å kjempe fram en midlertidig stans i disse utslippene. I oktober i år skal det gjennomføres et storskala forsøk på å rense Tc-99. Hvis dette forsøket ikke er vellykket er det imidlertid mulig at utslippet vil bli gjenopptatt. Dermed vil kampen mot de radioaktive utlsippene kunne få sitt avgjørende utfall nå i høst. Miljøvernministeren vil ikke akseptere nye utlsipp.
– Utslippene av Tc-99 må stanses en gang for alle, sa Brende under konferansen. Likevel har Brende lagt bort pisken, og igjen tatt i bruk diplomatiske ordelag i Sellafield-saken. Tidligere trusler om sivilt søksmål mot britene dersom utslippene får fortsette ble ikke nevnt med et ord under konferansen i går.

Bellona-leder Frederic Hauge mener det nå er viktigere enn noen gang å holde presset oppe i Sellafield-saken.
– Man går ikke av banen når man leder 2-0 i en fotball-kamp sier Hauge.

–> Bellona sin rapport om Sellafield koster kroner 200,-
Rapporten kan bestilles på telefon 23 23 46 00, eller med mail til info@bellona.no.