Nyheter

Sellafield: Prøverensing er i gang!

Publiseringsdato: 9. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I går kom meldingen Bellona har ventet på: BNFL har satt i gang rensing av techentium-99 (Tc-99) fra Sellafield. Denne uken startet fullskalaforsøk.

I Norge har utslippene av radioaktivt technetium-99 (Tc-99) skapt bekymring og forbannelse i lengre tid. Disse utslippene har de siste årene ført til dramatiske økninger av Tc-99 i blant annet hummer og tang langs hele Norskekysten og Barentshavet, helt til Svalbard.

Miljøstiftelsen Bellona har hele tiden arbeidet for at den såkalte TPP-prosessen skulle prøves ut for å se på mulighetene for å rense det gamle radioaktive avfallet som fremdeles ligger lagret i en tank på Sellafield-anlegget. Avfallet i denne tanken har inntil i vår blitt sluppet rett ut i havet tre ganger årlig, fordi Sellafield er pålagt å tømme denne tanken i løpet av 2007.

Utslippstopp bestemt i juni
21. april i år arrangerte Bellona og Lofoten mot Sellafield, sammen med eierne av Sellafield, British Nuclear Fuel (BNFL), en konferanse i Sellafield. Under denne konkluderte Bellona med at det, innenfor de eksisterende tillatelser, var mulig å stoppe Tc-99 utslippene i et år uten å bryte noen pålegg, for å få gjennomført et prøveprosjekt med rensing. Miljøvernminister Børge Brende fulgte opp dette under offisielle møter i mai, og presset sterkt på under Ospar-møtet i Bremen i slutten av juni. Den 20. juni kunne Bellona offentliggjøre resultatet av vår felles kamp og presentere nyheten om at britiske myndigheter godtok en midlertidig stans i utslippene av techentium-99. BNFL lovet etter dette at rensing med TPP-metoden skulle begynne i oktober, og nå har de altså holdt ord.

TPP-rensing
BNFL har til nå prøvd ut den såkalte TPP-prosessen i laboratorier hvor det er foretatt forsøk på å rense Tc-99 med tetrafenylfosforbromid (TPP).

Rensemetoden går ut på at fellingskjemikaliet TPP blir tilført det flytende avfallet fra Sellafield i en prosess som skaper et utfellingsprodukt (tetrafenylfosfonium). Dette vil blande seg med andre fellingsprodukter i renseprosessen som igjen vil bli renset ut av filterne i renseanlegget, sementert og lagret på land.

Lagringsformen kalles intermediate level waste, en form for mellomaktivt avfall. Innstøpt i betong vil det Tc-99-holdige avfallet lagres i et endelig deponi på land.

I alt er det over 230 TBq med radioaktivt Tc-99-avfall i den mye omtalte tanken. I prøvekjøringen av TPP-rensing som nå er i gang i EARP-anlegget vil i alt 240m3, med et innehold av 32 TBq Tc-99 bli håndtert i batcher 9 ganger. Hver gang vil 27m3 avfall, inneholdene ca 3.6 TBq Tc-99, bli håndtert.

Bellona-krav
Dette første fullskalaforsøket gjennomføres nå slik Bellona har krevd at den endelige prosessen skal være. I laboratorieforsøkene med TPP-metoden har man hatt vellykkede resultat på mellom 90 – 95% i rensegrad. Hvor høy rensegraden i fullskalaforsøket blir er ennå ukjent, men Bellona vil bli informert så raskt som mulig når resultatene foreligger.

Vi vet derfor ikke nøyaktig hvor mye radioaktivitet som vil bli sluppet ut i løpet av de neste 8 ukene som forsøkene pågår, men er optimistiske på og håper det oppnås minst 90 % rensing. Da vil de totale utslippene i løpet av testperioden være ca 3 TBq i steden for det tidobbelte. Bellona har foreløpig ingen andre alternativer rent teknisk enn å godta dette restutslippet etter rensing, men vil arbeide sammen med BNFL for å se på løsninger også for dette når fullskalaforsøkene skal evalueres i januar neste år. Først etter dette er gjort kan vi med sikkerhet vite om BNFL og britiske myndigheter bestemmer seg for å rense resten av avfallet i tanken, eller om de vil velge å dumpe giften rett i havet.