Nyheter

Sellafield-motstander til retten

Publiseringsdato: 5. desember, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

En av Sellafields argeste motstandere, 63 år gamle Martin Forwood, måtte denne uken møte i retten etter at han i april i år lenket seg fast til et jernbanespor for å hindre en toglast med italiensk atomavfall å komme fram til Sellafield-anlegget.

Martin Forwood, som er kampanjekoordinator i Cumbrians Opposed to a Radioactive Environment (CORE), erklærte seg ikke skyldig etter tiltale da saken startet på tirsdag. Det er ventet at saken avsluttes i begynnelsen av neste uke.

— Vi har hatt langvarig kontakt med Martin Forwood, og han er en av de som har kjempet lengst mot Sellafield-utslippene og trolig en av dem som vet mest om anlegget, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Planlagt 13 forsendelser
Forwood er tiltalt for å ha hindret jernbanetrafikk etter at han 15. april i år lenket seg til skinnegangen for å hindre et tog lastet med italiensk atomavfall å komme fram til reprosseseringsanlegget i Sellafield. Lagret i to containere ble de 4 tonnene avfall fraktet med det British Nuclear Fuels (BNFL)-eide skipet European Sherwater fra Italia til England. Dette var den første av 13 planlagte forsendelser til Sellafield fra Italia i løpet av de neste to årene. Også i juni, september, og senest denne uken, kom tilsvarende forsendelser med radioaktivt avfall til Sellafield.

Italias lagringsdillema
Disse kontroversielle forsendelsene har også forarget aktivister i Italia som forsøkte å holde tilbake forsendelsen i april. I sommer ble dessuten et krav om å forby transport og reprossesering av italiensk atomavfall levert til Europakommisjonen. Bak kravet står ulike politiske grupperinger hjemmehørende i den regionen avfallet er blitt lageret.

Alle Italias atomkraftverk ble i 1990 stengt etter en folkeavstemning der 87% av italienerne stemte mot atomkraft. Italia har siden den gang lett etter permanent lagring for rundt 350 tonn radioaktivt avfall.

80 tonn plutonium lagret ved Sellafield
I dag er det lagret over 80 tonn plutonium og mer enn 40 000 tonn uran ved Sellafield-anlegget og andre BNFL-anlegg. Bellona har i lang tid jobbet for å hindre utslippene av technetium-99 fra Sellafield som forurenser Norskekysten. Utslippet har vært et konstant konflikttema mellom Norge og Storbritannia siden de startet i 1994. I april i år utarbeidet Bellona og ”Lofoten mot Sellafield” et forslag om å innføre en midlertidig stans i Tc-99 utslippene i påvente av ny renseteknologi ble utarbeidet. Forslaget ble senere fremmet av Børge Brende for den britiske miljøvernministeren under et møte i mai, og i slutten av juni bekreftet britene at utslippene midlertidig skal opphøre. Og endelig, i begynnelsen av oktober, kom meldingen Bellona hadde ventet på: BNFL hadde satt i gang fullskalaforsøk med rensing av techentium-99 (Tc-99) fra Sellafield.