Nyheter

Strålekilde funnet på Universitetet i Oslo

På dette roterommet sto den farlige strålekilden oppbevart i 11 år.<BR> Ifølge Statnes Strålevern kan flere kilder være på avveie.
Foto: Fredrik Arff

Publiseringsdato: 15. januar, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

En kreftfremkallende beholder som lakk nøytroner har i 11 år stått uforsvarlig lagret på et roterom ved Universitet i Oslo. Beholderen har vært oppbevart uten tillatelse fra Statens Strålevern. Bellona vurderer nå å politianmelde Universitetet.

Bellona vurderer politianmeldelse:

Helt siden 1992 har den sterke strålekilden stått uforsvarlig lagret i et kjellerrom på Universitetet i Oslo. Det skriver universitetsavisa Universitas. Stråling fra beholderen kan være svært helseskadelig.


Rommet beholderen har vært oppbevart i har vært åpent tilgjengelig for ansatte, studenter og vaskepersonell. Først rett før jul ble strålingskilden flyttet fra kjelleren og til et godkjent lager for radioaktivt avfall på Kjeller.


Ulovlig oppbevaring

Det trengs tillatelse for å disponere sterke strålekilder av den typen man nå har funnet på Universitetet. Ifølge seksjonssjef Ole Reistad i Statens Strålevern har den aktuelle kilden aldri vært innrapportert Strålevernet. Det betyr at kilden har blitt oppbevart ulovlig.


– Universitetet i Oslo har en rammetillatelse for bruk og håndtering av radioaktive kilder. Denne tillatelsen inneholder også krav til hvordan kildene skal håndteres og oppbevares, forteller Reistad. Han bekrefter at den aktuelle kilden ikke har vært innrapportert. Både Bellona og Statens Strålevern vurderer nå om forholdet skal politianmeldes.


Seksjonsleder for avfallshåndtering ved Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller, Trond Bø, forteller til Aftenposten at beholderen manglet lukkemekanismer, noe som betyr at den har lekket nøytroner. Han påpeker at utslipp av nøytroner kan føre til skader på arveanlegget hos mennesker, i tillegg til at det kan føre til økt risiko for kreft.


På Kjeller er nøytronmeterloggeren nå senket ned i et dypt basseng, og de ansatte tar ikke sjansen på å være usikret i nærheten av den.


Det var etter en strålevernkontroll i november at Institutt for geofag fikk påbud fra Helse, miljø og sikkerhet om å fjerne den radioaktive kilden. Ifølge Aftenposten hadde instituttet opprinnelig ikke bestilt noen undersøkelse for å finne ut hvor farlig nøytronmeterloggeren var. Studenter har heller ikke vært varslet om at beholderen kunne være farlig. Det er foreløpig usikkert hvordan nøytronkilden har havnet i kjelleren på Blindern, og hvem som opprinnelig har hatt tillatelse til å bruke den.

–>


Vil ha kontroll

Dette er ikke første gangen det er funnet strålingskilder i Norge som har vært uforsvarlig lagret. I februar i fjor ble en annen strålekilde funnet på avveie på en byggeplass i Sandefjord. Den gang dreide det seg om en såkalt cesium-kilde på 15 kilo til bruk i industriell virksomhet, blant annet for å måle tanker og rør.


Kilden i Sandefjord hadde både et serienummer og et opphav, men ingen kunne forklare hvordan kilden hadde havnet på byggeplassen.


Ifølge Statens Strålevern er det sannsynlig at enda flere kilder vil kunne dukke opp i de kommende årene.

– Vi har selvfølgelig et kilderegister i Statens Strålevern, men dette er manuelt basert og vanskelig å finne fram i, sier Reistad.


– Sannsynligvis er det flere kilder på avveie sier han.


Bellona etterlyser nå strengere kontroll med norske strålekilder. Flere tusen strålekilder er til daglig i bruk, blant annet i norsk offshore industri. Kilder som den som nå er funnet ved Universitetet i Oslo kommer i tillegg.