Nyheter

Sellafield-konferanse i morgen

Publiseringsdato: 12. februar, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

I morgen starter rundebordskonferansen om Sellafield i London. – Sellafield er i sluttfasen av forsøkene med ny renseteknologi og er disse vellykket kan atomutslippene opphøre i mars, sier fagmedarbeider Erik Martiniussen.

Rundebordskonferansen i London i morgen blir arrangert av Bellona sammen med Lofoten mot Sellafield, og vil bl.a. ta for seg både utslippsproblemene sett med norske og nordiske øyne, en oppdatering på renseforsøkene samt en rundebordsdiskusjon mellom delegatene.

–> Helt siden i juli i fjor har utslippene av technetium-99 (Tc-99) blitt holdt tilbake. Hensikten med dette har vært å teste ut en ny teknologi som kan rense ut det kontroversielle stoffet. Disse forsøkene er under evaluering og kommer man fram til at teknologien fungerer vil utslippene opphøre en gang for alle.

Holder presset oppe
— Tiden er riktig for en slik konferanse nå, sier fagmedarbeider Erik Martiniussen i Bellona. Renseforsøkene har pågått i fire måneder og nå skal disse evalueres med tanke på om de skal fortsette, eller om det radioaktive avfallet igjen skal dumpes i Irskesjøen. Vi er selvsagt svært spente på denne evalueringen, for viser forsøkene gode resultater er utslippene historie. Med denne konferansen kan vi oppdatere oss på hva som skjer med Sellafield-anlegget samtidig som vi får holdt presset oppe og viser at vi ikke på noen måte finner oss i at Nordsjøen blir en dumpeplass for radioaktivt avfall, sier han.

Sellafield-rapporten på engelsk
Som en av postene på programmet under konferansen vil Bellona presentere sin Rapport 8:2003 – Sellafield i engelsk utgave. Rapporten ble første gang presentert på norsk i september i år og gjennomgår det omstridte atomanleggets 50-årige historie, dets status og framtidige utsikter.

Bred deltakelse
— Det er viktig at uavhengige organisasjoner som Bellona og Lofoten mot Sellafield arrangerer slike konferanser og får et innblikk i hva som skjer med Sellafield. Vi kan ikke risikere at vi får en situasjon der beslutninger som så til de grader har innvirkning på kysten vår blir tatt i lukkede fora over hodene på de som blir berørt, sier Martiniussen.

Antall påmeldte til konferansen har vært upåklagelig og per nå ser det ut som at halvparten av de påmeldte kommer fra Norge, og den andre halvparten fra utlandet med hovedvekt på fra Irland og England. I tillegg til representasjon fra Bellona og Lofoten mot Sellafield vil bl.a. Miljøvernminister Børge Brende og flere norske stortingsrepresentanter delta. Fra The Environment Agency, som tilsvarer norske SFT, kommer Andrew Mayall og skal gjennomgå deres evaluering av utslippene av Tc-99 og status for renseforsøkene. Også andre norske politikere, medlemmer fra det irske parlamentet, representanter fra Nordisk Råd, Statens Strålevern, Nordland fylkeskommune m.fl. vil delta på konferansen.

Presse som er interessert i å delta på konferansen kan ta kontakt med Erik Martiniussen på e-post erikm@bellona.no eller mobil 906 76 598