Nyheter

Blair gjenoppliver atomdebatten

Publiseringsdato: 8. juli, 2004

Skrevet av: Vanja Bjørke

I henhold til den britiske avisen The Guardian tidligere denne uken, har statsminister Tony Blair gitt uttrykk for at England kan komme til å måtte bygge en ny generasjon atomkraftverk for å møte klimautfordringene.

Amerikanske lobbyister legger press på den britiske statsministeren.

Blair har avslørt at USA presser England til å revurdere atomkraft som en CO2-fri løsning på klimaproblemet. Dette innebærer en ny generasjon reaktorer som det blir hevdet er både tryggere og billigere. Statsministeren uttalte at England sto overfor noen veldig vanskelige avgjørelser. Blair sier han selv har stått hardt på for å holde døren på gløtt for atomkraft.

Han innrømmer imidlertid at det finnes mange store politiske og økonomiske hindre for nye atomkraftverk.

Blair sier at det finnes sterke bevis på at klimaendringene er den største utfordringen England står overfor i overskuelig fremtid. Men han sier også at verden ikke er i nærheten av å nå regjeringens mål om et CO2-kutt på 60% innen 2050.

Blair mener at det er useriøst å utelukke atomkraft fra agendaen, dersom man tar klimaendringene på alvor. Han får støtte fra flere av sine partifeller, inkludert tidligere miljøvernminister Michael Meacher.

Den britiske statsministeren la vekt på at ingenting foreløpig har blitt vedtatt i denne saken, og at atomindustrien fortsatt har langt igjen på å overbevise befolkningen om sikkerhetsmessige og økonomiske spørsmål. Han avslørte også at han blir presset av amerikanske lobbygrupper som vil at England skal satse på atomteknologi.

Mulig, men ikke sikkert
En rapport fra det internasjonale atomenergi byrået (IAEA) som ble offentliggjort tidligere denne måneden, hevder at det ikke ser veldig lyst ut for atomkraft i Europa. Dette er et politisk spørsmål, og mange europeiske regjeringer har pågående tiltak som faser ut atomkraften. Men IAEA-direktør Dr Mohamed ElBaradei tror at i et samfunn der klimaendringer og energispørsmål blir stadig viktigere, vil stadig flere regjeringer se de positive sidene ved atomkraften.

Rapporten opptrer med to forskjellige estimater når det gjelder fremtidig bruk av atomenergi. I det laveste anslaget forventes det at atomkraftens andel av totalt internasjonalt energiforbruk vil synke fra 16 til 12 prosent innen 2020. Det høyeste anslaget forventer at mengdeforholdet mellom atomkraft og annen kraft skal holde seg stabilt frem mot 2030.

På den annen side: OECDs internasjonale energibyrå (IEA) forutsier en mye dystrere fremtid for atomkraften. De tror at andelen av atomkraft vil nå et topp-punkt mot slutten av dette tiåret, og at det deretter vil gå mot en beskjeden andel på 9% i 2030. Men IEA er også bevisst på at dette er en politisk avgjørelse, og at en del regjeringer i Europa nå ser ut til å ta opp atomdebatten på nytt.

Potensielle terrormål
Bellonas Frederic Hauge mener at britiske atomkraftverk ikke har noen økonomisk fremtid.

Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona, sier at sikkerhetsspørsmål knyttet til atomanlegg har vært et viktig tema siden terroraksjonene 11 september.

– Terrorister leter etter spektakulære mål, og atomreaktorer har vært nevnt i flere sammenhenger. Dette betyr at man må komme opp med helt nye sikkerhetsløsninger ved bygging mulige fremtidige atomkraftverk, noe som vil bli svært dyrt og ta mye tid, sier han.

Bøhmer mener at britene heller bør se nærmere på potensialet for CO2-lagring i sin del av Nordsjøen.