Nyheter

Vil granske atomutslipp

Næringsminister Ansgar Gabrielsen utfordrer IFE til å omstille forskningen i Halden.
Foto: Odin

Publiseringsdato: 7. september, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Helseminister Ansgar Gabrielsen vil nå granske de historiske atomutslippene fra Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Granskningen er i tråd med krav fra Bellona.

Fullt gjennomslag for Bellona:

Det var på TV2-nyhetene i går Helseminister Ansgar Gabrielsen kom med sin uttalelse. Der oppfordret han Statens Strålevern til å få kartlagt en gang for alle hva som var de faktiske forholdene rundt atomutslippene fra Kjeller-anlegget på 1950-tallet.

– Vi kan ikke ha en situasjon der det heftes stor usikkerhet til slike utslipp og hvilken innvirkning de har hatt på folkehelsa, sa Gabrielsen til TV2.

Gjennomslag for Bellona
Dermed har Bellona fått fult gjennomslag for sitt krav. Torsdag forrige uke sendte Bellona brev til Helseministeren hvor organisasjonen nettopp ba om at en slik undersøkelse måtte gjennomføres. Bellona ba også Gabrielsen sørge for at det ble gjennomført en ny helseundersøkelse blant befolkningen som vokste opp rundt atomanlegget på 1950-tallet. Også dette kravet vurdere Gabrielsen nå å imøtekomme.

– Det at vi har mange som føler en frykt er i seg selv årsak nok til at vi bør gå inn i dette, påpekte Helseministeren.

I 50 år har Institutt for Energiteknikk (IFE), før Institutt for atomenergi (IFA), sluppet ut radioaktivt avfall i Volla-området på Lillestrøm. Nå mener mange av beboerne i området at de kan være rammet av kreft som følge av utslippene.

Årsaken til de dramatiske kreftfunnene kan være mange, men uansett reises det uunngåelig spørsmål om kreften skyldes de radioaktive utslippene fra 50-tallets Institutt for Atomenergi (IFA), i dag Institutt for Energiteknikk (IFE). Dette var også bakgrunnen for at Bellona i forrige uke ba Helseministeren rydde opp. Etter det Bellona kjenner til hadde Helseministeren på mandag møte både med Kreftregisteret og Statens Strålevern om saken.

–> Andre virksomheter
Bellona er fornøyd med de foreløpige signalene fra Helseministeren.

– Vi forventer at IFE nå åpner sine arkiver, og at Strålevern Strålevern umiddelbart setter i gang en granskning av hva som ble sluppet ut fra Kjeller-anlegget i perioden 1951-1967, sier Erik Martiniussen, fagmedarbeider i Bellona.

– Først og fremst må det kartlegges hvilke isotoper som ble sluppet ut fra anlegget, hvilke mengder som ble sluppet ut av hver enkelt isotop, og hvordan utslippet ble håndtert, sier fagmedarbeideren.

Bellona vil også ha undersøkt om det er andre virksomheter i området som kan ha hatt utslipp med helseeffekt. Blant annet peker Bellona ut Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), og Kjeller flyplass som mulige punktkilder. Utslipp fra flere kilder kan eventuelt har gitt en kumulativ effekt hos befolkningen, mener Martiniussen. Han er derfor glad for at Gabrielsen også vil koble inn andre enn Strålevernet i det videre utredningsarbeidet.