Nyheter

Mangelfullt fra IFE

7100ea27570076c5d201e7ca1f93b055
Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.

Publiseringsdato: 21. april, 2005

Skrevet av: Nils Bøhmer

Bellona leverte nylig sin høring på Institutt for Energiteknikk (IFE) sin konsekvensutredning av atomanleggene på Kjeller og i Halden. Dette er en utredning som ble pålagt IFE da de fikk fornyet konsesjon for sine atomanlegg i 1999. Selv om IFE har hatt 5 år på seg på å gjøre denne jobben er resultatet svært mangelfullt.

Spesielt på området med scenarier for ulykker er konsekvensutredningen svært mangelfull. For eksempel er konsekvensutredningens ulykkesscenarier ikke basert på såkalte «worst case scenarier». Bellona krever derfor at utredningen returneres til IFE. Og at IFE dernest pålegges å gjennomføre nye «wors-case scenarier» for de konsesjonsbelagte anlegg, samt gi en fyldigere- og riktigere framstilling av de samfunnsmessige- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av virksomheten.