Nyheter

Mangelfullt fra IFE

Atomreaktoren i Halden ligger inne i fjellet bare få hundre meter fra Halden sentrum.
Photo: Bellona

Publiseringsdato: 21. april, 2005

Skrevet av: Nils Bøhmer

Miljøstiftelsen Bellona krever at Institutt for Energiteknikk (IFE) sin konsekvensutredning av atomanleggene på Kjeller og i Halden må forsterkes kraftig på grunn av mangler og uriktigheter omkring de samfunnsmessige- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av virksomheten.

Bellona leverte nylig sin høring på Institutt for Energiteknikk (IFE) sin konsekvensutredning av atomanleggene på Kjeller og i Halden. Dette er en utredning som ble pålagt IFE da de fikk fornyet konsesjon for sine atomanlegg i 1999. Selv om IFE har hatt 5 år på seg på å gjøre denne jobben er resultatet svært mangelfullt.

Spesielt på området med scenarier for ulykker er konsekvensutredningen svært mangelfull. For eksempel er konsekvensutredningens ulykkesscenarier ikke basert på såkalte «worst case scenarier». Bellona krever derfor at utredningen returneres til IFE. Og at IFE dernest pålegges å gjennomføre nye «wors-case scenarier» for de konsesjonsbelagte anlegg, samt gi en fyldigere- og riktigere framstilling av de samfunnsmessige- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av virksomheten.