Nyheter

Thorp-uhellet betegnet som alvorlig

a12a9afcf60b2eedb1fa02acf5c2b084
INES-skalaen som angir alvorlighetsgraden av atomulykker.

Publiseringsdato: 13. mai, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

En ansatt ved British Nuclear Group (BNG) bekreftet fredag ettermiddag overfor Bellona at uhellet i forrige måned ved atomgjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield er klassifisert til treer på den offisielle sju-trinns skalaen The International Nuclear Event Scale (INES) som blir brukt til å klassifisere atomuhell. Dette viser at hendelsen var alvorlig og kunne hatt konsekvenser for menneskers helse.

Dette står i kontrast til britiske myndigheter som var raskt ute med forsikringer om at lekkasjen ikke representerer noen fare hverken for offentligheten eller de som arbeider ved anlegget.

Lekkasjen oppstod da den radioaktive blandingen av plutonium- og uranbrensel oppløst i salpetersyre lekket ut via et defekt rør og ned i en ståltank og har gjort denne tanken svært radioaktiv. Uhellet tvang engelske atommyndigheter til å stenge anlegget. Problemet ble oppdaget allerede 18. april, men ble ikke kjent før The London Guardian omtalte den i sin utgave 9. mai. Norske myndigheter ble aldri varslet om lekkasjen.