Nyheter

Økt risiko for kjernefysisk angrep

Senator Richard Lugar la fram den nye atomrapporten for Senatet.
Foto: Bellona/Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 22. juni, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

En internasjonal ekspertgruppe der Bellona har vært representert anslår at det er 70 prosent risiko for at det blir gjennomført angrep med masseødeleggelsesvåpen innen ti år.

Enigheten var stor blant ekspertene om at dersom verden opplever et atomangrep de neste ti årene, er det overveiende sannsynlig at det er terrorister, og ikke et lands regjering, som står bak. En stor del av gruppen antok også at disse grupperingene mest sannsynlig ville skaffe seg atomvåpen via svartebørsen.

Dette kom frem av rapporten ”The Lugar Survey on proliferation” som lederen for utenrikskomitéen i Senatet i Washington, Richard Lugar, presenterte 21. juni.

Krever økt sikkerhet
Bak rapporten står en ekspertgruppe bestående av 85 personer med bakgrunn fra blant annet ikke-spredningsarbeid, militære, diplomati og våpeninspeksjon. De fleste ekspertene er amerikanske, men Bellona har vært representert ved atomfysiker Nils Bøhmer. Han er forøvrig medforfatter av Bellonas nyeste rapport The Russian Nuclear Industry – The Need For Reform, om atomsikkerheten – eller mangelen på sådan – i Nordvest-Russland, som er anbefalt lesning av ekspertggruppen.

– Siden denne undersøkelsen viser at det er stor grunn til å frykte at det i nær fremtid kan skje terroranslag med bruk av atommateriale fra Russland, er det viktig at det bevilges mer penger til sikring av dette materialet. Det er også viktig at den internasjonale hjelpen koordineres bedre og sees i et helhetlig perspektiv, slik at tiltak som iverksettes gjør situasjonen tryggere, sier Nils Bøhmer.

– Når for eksempel brukt atombrensel fraktes til Mayak for reprosessering, gjør dette uran og plutonium mer tilgjengelig for terrorister. Dette er materiale som kan brukes til å lage en atombombe, avslutter Bøhmer.

Krevende våpenkontroll
Senator Richard Lugar understreker i rapportens forord blant annet viktigheten av økt sikkerhet rundt eksisterende atomvåpen og –materiale. Han fremholder at selv om vi skulle ha stor suksess med demokratibygging rundt om i verden, vil vi aldri kunne være trygge for små, misfornøyde eller fiendtlig stemte grupper som anskaffer masseødeleggelsesvåpen. Å forhindre at disse gruppene skaffer seg slike våpen er et langt mer krevende mål for våpenkontroll enn målene fra 1970-1980-tallet, skriver han.