Nyheter

Bellona drar til Sellafield

Så seint som i 1989 ble militært plutonium framstilt ved Sellafield-anlegget.
Foto: Richart Hauglin

Publiseringsdato: 4. juli, 2005

Skrevet av: Erik Martiniussen

I april ble det oppdaget store radioaktive lekkasjer på Sellafield-anlegget. I dag drar to Bellona-medarbeidere til England for å inspisere anlegget.

I april ble det oppdaget store radioaktive lekkasjer fra Sellafield-anlegget. Til sammen hadde 83 kubikkmeter av høyaktivt flytende atomavfall lekket ut fra en av fabrikkene på Sellafield. Lekkasjene skal ha pågått i over ett år, og undersøkelser er i gang for å avdekke den faktiske årsaken.

Foreløpig stengt
Lekkasjen oppsto i det nyeste reprosesseringsanlegget på Sellafield, det såkalte THORP-anlegget som har vært i drift siden 1994, og skyldes antakelig en sprekk som har oppstått i et rør. Det radioaktive avfallet har ikke lekket ut i naturen, men ble samlet opp i en oppsamlingstank.

Nå drar Bellona til Sellafield for å inspisere anlegget. Bellona skal blant annet ha et møte med operatøren av anlegget, British Nuclear Group, for å få en grundig redegjørelse for hvordan uhellet kunne oppstå, samt gjennomføre en befaring på THORP. Bellona skal også ha møte med britiske Nuclear Decommissioning Authority (NDA), et statlig organ som har ansvar for å planlegge- og finansiere den britiske atomoppryddingen. Dette arbeidet har en kostnadsramme på mer en 500 milliarder kroner. NDA er den formelle eieren av det nå skadeskutte THORP-anlegget, og har det siste ordet når det gjelder anleggets videre framtid.

Sellafield er et av verdens største atomanlegg. Syv forskjellige atomreaktorer har vært i drift på anlegget, men alle disse er nå stengt. I dag er Sellafield-anlegget et anlegg som behandler brukt reaktorbrensel. Brenslet løses opp i syre for å gjenvinne uran og plutonium fra avfallet. Uranet og plutoniumet kan så benyttes i nytt atombrensel.

Per i dag eksister det imidlertid et stort overskuddslager av plutonium på Sellafield. Mer enn 80 tonn av det dødelige materialet er lagret på anlegget. Den pågående reprosesseringen fører til at lageret hele tiden øker, og produksjonen av nytt brensel er ikke stor nok til å ta unna de store mengdene.

–> Synkende utslipp
De radioaktive utslippene fra Sellafield har imidlertid sunket noe de senere årene. Tidligere slapp anlegget ut store mengder radioaktivt technetium-99 (Tc-99), en isotop med en halveringstid på 213.000 år. Etter massivt press fra blant annet Bellona, grasrotorganisasjonen Lofoten mot Sellafield og norske myndigheter, startet Sellafield-anlegget i 2004 rensing av dette radioaktive stoffet.

Fremdeles slippes det imidlertid ut andre, tyngre radioaktive stoffet, eksempelvis Cesium-137 og plutonium-239. Disse utslippene er en torn i øyet på irske myndigheter, som har forlangt at hele anlegget stenges.

Kontaktperson;
Erik Martiniussen. Tlf. 90 67 65 98