Nyheter

Reprosessering i Sellafield kan opphøre

Bildet viser røret som sprakk lekk på Sellafield denne vinteren. Røret er 4 cm tykt, og leder høyaktiv flytende væske ned i en større tankt. Uhellet førte til at 83000 liter med høyaktiv flytende væske lakk ut. Anlegget er midlertidig stengt.
Foto: BNG

Publiseringsdato: 11. juli, 2005

Skrevet av: Erik Martiniussen

Dette bildet viser den radioaktive lekkasjen som ble oppdaget på Sellafield i april. Bildet viser det ødelagte røret, der 83000 liter med uran, plutonium og salpetersyre lakk ut. Nå kan anlegget bli stengt.

Bellona er de første som kan offentliggjøre bilder fra det kontroversielle anlegget, etter at de radioaktive lekkasjene ble oppdaget. I mer en ni måneder pågikk det alvorlige utslippet, uten at operatørene slo alarm. Nå tar selskapet som driver anlegget, British Nuclear Group (BNG), stor selvkritikk for det som skjedde.

Til sammen lakk det ut mer enn 83000 liter høyaktiv væske fra det ødelagte røret. Heldigvis ble ingen arbeidere utsatt for stråling, og det oppsto heller ingen utslipp til miljøet.

Ingen lamper blinket
Bellona besøkte Sellafield-anlegget forrige uke, og ble møtt av et selskap som tok stor selvkritikk for det som hadde skjedd.

Det eksisterer to fabrikker for behandling av brukt atombrensel på Sellafield. Begge fabrikkene brukes til å utvinne uran og plutonium fra brukt atombrensel, en komplisert prosess som fører til store radioaktive utslipp. En rekke land, der i blant Irland og Norge, har protestert mot utslippene.

Lekkasjen, som ble oppdaget i april, stammer fra det nyeste av de to anleggene, Thermal Oxide Reeprocessing Plant (THORP), en fabrikk som bare har vært i drift i overkant av ti år. Bellona gjennomførte tirsdag en befaring på THORP, og hadde møter med driftspersonalet i THORPs emergency control room, samme rom som uhellet ble håndtert fra.

De radioaktive lekkasjene, som ble kjent i april, skal ha pågått i mer enn ni måneder, før de ble oppdaget. Forklaringen ligger blant annet i arbeidskulturen som eksisterte på THORP. I en intern granskningsrapport skriver BNG; ”A ”new plant” culture is considered to exist (at THORP) which lead to operational complacency with regard to the integrity of the primary containment”.

En rekke tegn på at noe var galt ble ignorert av operatørene, før uhellet ble oppdaget. De første tegnene kom allerede i august 2004. Beregninger av hvor mye materiale som ble ført inn i fabrikken, og hvor mye som kom ut, viste da en differanse på +/- 0,59 prosent. Selskapets egen etterforskningsrapport konkluderer med at denne differansen burde ha vært nok til å utløst en granskning. Det skjedde ikke. I stedet fortsatte man å drive anlegget som før.

b3c8acc812eec332ac63cb6aa4e9dda0.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Høye strålenivåer
Nye beregninger i mars 2005 viste enda tydeligere differanser. Forskjellen på materiale som ble ført inn i fabrikken, og det som kom ut var nå på – 3 prosent. Likevel fortsatte BNG å opererer THORP som normalt.

Først i april gikk alarmbjellene hos anleggets operatører. Da ble det oppdaget en materialdifferanse på hele 9 prosent.

For å skjerme arbeiderne mot stråling foregår mange av anlegget prosesser inne i lukkede betongkonstruksjoner. Det er derfor vanskelig å oppdage eventuelle skader på maskineriet. På grunn av det høye strålingsnivået inne i de lukkede konstruksjonene, er det heller ikke mulig å drive kontinuerlig overvåking av prosessene. Kameraer som installeres blir raskt ødelagt av det høye strålingsnivået.

Mandag 14. april førte operatørene inne et nytt kamera i den lukkede betongkonstruksjonen. Det de oppdaget ser du på bildet ovenfor. Et 40 millimeter tykt rør, som fører uran og plutonium videre til en større tank, hadde sprunget lekk. Det svarte mønsteret man ser på tanken på bildet er merker etter den 9 måneder lange lekkasjen. All vider produksjon ved anlegget opphørte samme dag lekkasjen ble oppdaget.

THORP-anlegget er et av de dyreste sivile atomanlegg som noen gang har blitt bygd. Da fabrikken sto klar til bruk i 1994 hadde det tatt mer enn ti år, og kostet mer enn 23 milliarder kroner, å bygge den. Uhellet på THORP er rangert som ”3” på den internasjonale skalaen over atomulykker, og er den mest alvorlige i anleggets 11 år lange historie.

Kan bli stengt
THORP eies i dag av det statlige britiske organet Nuclear Decomissioning Authority (NDA). Et organ som har ansvar for å planlegge den britiske atomoppryddingen. Det betyr at NDA skal planlegge og organisere rivingen av stengte britiske atomkraftverk og andre sivile, britiske atomanlegg. NDA har et årlig budsjett på 20 milliarder kroner. Halvparten av budsjettet skal brukes til å rydde opp på Sellafield.

Det er imidlertid et annet firma, British Nuclear Group (BNG), som har ansvar for driften av THORP.

4b6c1e93f2160d8734b1d2d0ff65c70d.jpeg Photo: Ill. BNFL

Under befaring på THORP var Bellona i samtaler med både eieren og operatøren av anlegget. Operatørene arbeider nå for å få det skadeskutte atomanlegget ”back on line”. De vil undersøke om det går an å drifte THORP, uten å bruke den skadede tanken. Den skadede tanken er en av to tanker, som brukes til å veie det spaltbare materialet som brukes (Accountancy tank A og B). Begge tankene brukes for å veie, og måle mengde spaltbart materiale som anlegget håndterer. Tankene er derfor konstruert for å tåle vertikale bevegelser, men selv små horisontale bevegelser kan skade rørene som fører den høyradioaktive væsken ned i vekt-tankene.

Det er tank B som nå er ødelagt. Offisielle kilder hos BNG har fortalt Bellona at det ikke vil være aktuelt å reparerer den skadede tanken. Kostnadene for en slik reparasjon ser ut til å bli for store. En mulighet som nå vurderes, er å plugge igjen Tank B, for så å drive anlegget med bare en vekt-tank.

Før man kan tillate noe slikt må det imidlertid avklares om også den andre taken kan være skadet. Selv om rørsystemet til Tank A fremdeles er intakt er det ikke usannsynlig at det er oppstått liknende belastninger på rørsystemet til tank A, som de som forårsaket rørbrudd på tank B. Starter man opp igjen THORP vil man dermed kunne forårsake et nytt rørbrudd, og dermed en ny lekkasje.

En endelig avgjørelse på hvorvidt det kontroversielle atomanlegget skal få lov til å drive videre vil fattes av den britiske regjeringen, etter råd fra eieren av anlegget; NDA. Kilder i NDA har tidligere fortalt Bellona at de ønsker å stenge THORP.