Nyheter

Arbeidsnotat: Britisk atomopprydding

Publiseringsdato: 21. desember, 2005

Bellona Arbeidsnotat Nr. 1:2005 /Britisk atomopprydding beskriver hvordan britene planlegger å organisere sitt atomoppryddingsarbeid etter opprettelsen av Nuclear Decommissioning Authority (NDA). Videre skisserer notatet hvilke anlegg som skal dekommisjoneres, og hvilke tiltak Bellona mener bør stå øverst på den britiske agendaen.