Nyheter

Eksplosjon nær russisk atomkraftverk

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 16. desember, 2005

Skrevet av: Rashid Alimov

Oversatt av: Helle Veiersted

Tre personer ble brakt til sykehus med 95 prosent av kroppen forbrent, etter en eksplosjon ved smelteverket Ekoment-S i går. Smelteverket ligger på området til Leningrad Atomkraftverk.

 

 

De tre ofrene i ulykken er 22 år gamle Maksin Kuzmin, 32 år gamle Vitaly Ognyov og 33 år gamle Vitaly Lambozo. I følge rapporter fra byen Sosnovy Bor der smelteverket ligger, døde en av mennene på sykehus i går. I dagens russiske morgenaviser kommer det imidlertid ikke frem om noen har mistet livet i eksplosjonen.

Gårsdagens eksplosjon er den andre ulykken som har funnet sted i løpet av de fire årene smelteverket har vært i drift. I 2002 ble det sølt kokende metall som førte til at to ansatte fikk alvorlige brannskader.

Miljøvernere har i flere år krevd at Ekomet-S, som smelter om lavradioaktivt metall til metall for bruk i husholdningsprodukter, må stenges. De mener at smelteverket har vært drevet uten de nødvendige statlige miljøkonsekvensutredningene som kreves under russisk lov, noe som også har blitt bekreftet av ledelsen selv.

Verket har imidlertid vært drevet med velsignelse fra russiske statlige atomregulerings-funksjonærer. Reguleringslisensen betinger at Ekomet-S har en plan for krisesituasjoner, retningslinjer for maksimalt utslipp til atmosfæren samt regler for andre akutte situasjoner. Bellona og Greenpeace har imidlertid oppdaget dokumenter som viser at slike kriseplaner ikke eksisterer.

Årsaken til eksplosjonen, som skjedde kl.03:20 torsdag morgen, skal ha vært et brudd i den tekniske prosessen som overser håndteringen av smelteverkets maskiner. I følge den ledende miljøverneren i Sosnovy Bor, Nataly Malevannaya, skjedde feilen da metallet skulle forberedes til smelting. Før metallet legges i smelteovnen skal den normalt kuttes opp slik at man blir kvitt luftboblene i metallet, da disse vil kunne eksplodere under oppvarming. Det skjedde ikke denne gangen.

Malevannaya forklarer at å grunn av denne feilen førte eksplosjonen til at kokende metall ble sprengt ut gjennom et observasjonsvindu og ned på arbeiderne. Arbeidernes tilstand er fortsatt ukjent.

Bellonas St. Petersburgkontor publiserte i 2004 en omfattende rapport om statusen ved Leningrad Atomkraftverk (LNPP). Rapporten beskriver feil, mangler og nestenulykker ved det som er ett av Russlands viktigste atomanlegg. I tillegg til å avdekke de skremmende forholdene ved LNPP gir den også et innblikk i Russisk atomindustri generelt.