Nyheter

Dumping av radioaktivt avfall

dumping av radiokativt avfall kart 1 (Ingress image)
Dumpingsområdene for flytende radioaktivt avfall i Barentshavet

Publiseringsdato: 26. januar, 2006

Radioaktivt kjølevann fra reaktorer og annet flytende radioaktivt avfall fra blant annet lagringstanker for brukt brensel ble i perioden 1959 til 1992 dumpet i havet. Mesteparten ble dumpet i fem områder i Barentshavet (kart 1), men det ble også dumpet flytende avfall i Kvitsjøen og Karahavet (kart 2).

bodytextimage_Dumping-radioakt-avf-kart-2-2..jpg

Det er foreløpig påvist svært små konsekvenser for miljøet som en følge av dumpingen av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. Faktisk er det utslippene fra Sellafield og Tsjernobyl-ulykken, samt bidragene fra atmosfærisk testing av atomvåpen på 1950- og 1960-tallet, som bidrar til mesteparten av de spor av radioaktiv forurensing som kan måles i Barentshavet.