Nyheter

Dumping av radioaktivt avfall

Dumpingsområdene for flytende radioaktivt avfall i Barentshavet

Publiseringsdato: 26. januar, 2006

Russland har siden 1959 dumpet mer enn dobbelt så mye radioaktivt avfall i havet som alle andre land til sammen. Avfallet stammer fra driften av atomubåter og atomisbrytere, og både Nordflåten og Murmansk Shipping Company har drevet en omfattende dumping av fast og flytende radioaktivt avfall.

Radioaktivt kjølevann fra reaktorer og annet flytende radioaktivt avfall fra blant annet lagringstanker for brukt brensel ble i perioden 1959 til 1992 dumpet i havet. Mesteparten ble dumpet i fem områder i Barentshavet (kart 1), men det ble også dumpet flytende avfall i Kvitsjøen og Karahavet (kart 2).

bodytextimage_Dumping-radioakt-avf-kart-2-2..jpg

Det er foreløpig påvist svært små konsekvenser for miljøet som en følge av dumpingen av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. Faktisk er det utslippene fra Sellafield og Tsjernobyl-ulykken, samt bidragene fra atmosfærisk testing av atomvåpen på 1950- og 1960-tallet, som bidrar til mesteparten av de spor av radioaktiv forurensing som kan måles i Barentshavet.