Nyheter

Sellafield-anlegg gjenåpner

Reprosesseringsanlegget Sellafield i Storbritannia.
Richart Hauglin/Natur og Samfunn

Publiseringsdato: 15. mai, 2006

Skrevet av: Erik Martiniussen

Miljøvernminister Helene Bjørnøy jubler over at Sellafield-anlegget skal stenge. - Det er så langt i fra sannheten man kan komme, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Det er eieren av Sellafield-anlegget, Nuclear Decomnissioning Authority (NDA), som har skapt forviring i miljøverndepartementet. Sjefen for atomselskapet besøkte torsdag Oslo, og hadde møter med både Bjørnøy, og med Bellona.

– Bjørnøy misforstår
Men mens Bjørnøy nå ser ut til å tro at Sellafield-anlegget skal stenges, er Bellona av en helt annet oppfatning.
– At Sellafield-anlegget skal stenges er så langt fra sannheten man kan komme, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Tvert imot har vi fått klare signaler på at britene tenker å gjenåpne et av de mest forurensende anleggene på Sellafield; THORP, sier han.

THORP er et av to anlegg på Sellafield som reprosesserer brukt atombrensel. Hensikten er å utvinne uran og plutonium av det brukte brenselet, men prosessen fører også til store utslipp av atomavfall.

Det kontroversielle THORP-anlegget har imidlertid vært stengt siden april i fjor, etter en større lekkasje fra anlegget. Siden den gang har operatøren på Sellafield, British Nuclear Group, forsøkt å få THORP tilbake i drift. Kostnadene med å reparere anlegget har imidlertid vært store, og ifølge offisielle regnskapstall er det lute som tilsier at britene noen sinne kommer til å tjene penger på reprosesseringen.

Etter fjorårets uhell verserte det derfor rykter om at THORP ville bli stengt for godt. Nå signaliseres det imidlertid at THORP i stedet kan bli gjenåpnet. Skulle anlegget bli satt i drift igjen vil utslippene fra Sellafield igjen skyte i været.

Langt igjen
– En beslutning om å gjenåpne THORP ligger hos den britiske myndigheter, men signalene fra NDA var entydige. De ønsker å fullføre kontraktene de har med utenlandske atomselskap. Men selv om det ikke eksisterer planer om å inngå nye internasjonale kontrakter kan det ta mange år før de eksisterende reprosesseringskontraktene er fullført.

Bellona inspiserte THORP-anlegget i fjor sommer. Ifølge organisasjonen er det lite sannsynlig at anlegget igjen vil kunne operere på full kapasitet. Tvert i mot kan modifikasjonene som nå er gjort på THORP medføre halvert produksjonskapasitet. Det betyr igjen at anlegget aldri vil kunne behandle like mye atombrensel som tidligere, noe som igjen vil forskyve datoen for når kontraktene er fullført.

Sannsynligvis har Sellafield fremdeles kontrakter for mer enn 4000 tonn med brensel, de ikke har håndtert. Med en kapasitet til å behandle mindre enn 500 tonn i året vil det kunne ta opp i mot ti år å behandle alt brenslet. Selv om THORP skulle bli klarert for drift allerede i sommer vil kontraktene dermed ikke være oppfylt før i 2016.

– Her har Bjørnøy latt seg lure av britene, sier Bøhmer. Selv om man håper å ha behandlet brenselet ferdig i 2010, er det lite som tilsier at man vil lykkes. I tillegg har vi foran oss store oppgaver med å rydde opp på Sellafield-anlegget. Tar man for lett på dette oppryddingsarbeidet kan utslippene fra Sellafield også øke, påpeker han.

En beslutning angående THORP sin framtid er ventet i løpet av høsten.