Nyheter

Atomlekkasje på Kjeller

På Kjeller behandles bl.a brukt atombrensel som er bestrålt i Haldenreaktoren.
Thomas Nilsen/ Bellona

Publiseringsdato: 9. september, 2006

Skrevet av: Erik Martiniussen

Det har oppståtte en atomlekkasje første kjølekrets ved reaktoren til Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo. I 30 minutter pågikk det lekkasje av radioaktivitet til friluft. Det er enda ikke kjent hvor mye radioaktivitet som slapp ut før reaktoren ble isolert. Reaktoren er nå stengt ned på ubestemt tid.

Det var kl. 03.00 natt til lørdag, at alarmen gikk ved atomreaktoren på Kjeller. Da ble det målt forhøyede verdier av radioaktivitet fra reaktorens første kjølekrets, og i stålhuset som omsluter reaktoren. IFE opplyser på sine nettsider at det også skal ha sluppet luft ut fra stålhuset før reaktortanken og stålhuset ble isolert. IFE opplyser også at det utslippet skyldes en lekkasje i første kjølekretsen.

Det ble i følge IFE sluppet ut mindre mengder radioaktivitet til friluft i vel 30 minutter. Det er ikke kjent hvor store mengder radioaktivitet som er sluppet ut til omgivelsene.

Kjølevannet forurenset

– Vi har målt et strålingsnivå på 10 microsivert/time inne i stålhuset, Ingar Amundsen i Strålevernet til Bellona web. Det er mer enn det dobbelte av hva som er normalt. Han vet enda ikke årsaken til ulykken.

En ulykke i rekken
Det er ikke første gang det skjer en ulykke med den snart 40 år gamle reaktoren på Kjeller. På slutten av 1980-tallet hadde man store utslipp av radioaktivt tritium fra Kjeller-reaktoren da kjølesystemet sprang lekk. Så seint som i 1993 hadde IFE også et større uhell ved et av laboratoriene på Kjeller, da store mengder Strontium-90 rant ut i Nitelva.

I 2001 oppsto en alvorlig lekkasje ved Haldenreaktoren, som også er operert av IFE. Den gang hadde et av brenselselementene i reaktoren sprukket, og store mengder radioaktivitet forurenset reaktorens primærkrets. To år seinere ble det oppdaget sprekker i Haldenrekaotorens kjølesystem. Den gang måtte store deler av primærkjølekretsen skiftes ut før reaktoren igjen fikk tillatelse til å starte opp.

Bellona stiller nå spørsmålstegn med internkontrollen til IFE.
– Dette uhellet ser vi svært alvorlig på, og det tegner et bilde av en organisasjon som ikke lenger har kontroll med hva de driver med.
– De siste fem årene har vi sett tre alvorlige uhell ved IFE sine reaktoranlegg, og ifra første kjølekretsen skal det ikke forekomme lekkasjer. Denne gangen må ikke IFE slippe unna med å bagatellisere hendelsen, sier Bøhmer.