Nyheter

Sellafield-anlegg gjenåpner

Bellona-nissene på bakken samlet seg rundt et horisontalt banner.
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 11. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Britiske myndigheter har besluttet å gjenåpne THORP-anlegget på Sellafield. Bellona og miljøvernministeren er skuffet over beslutningen, og Bellona tviler dessuten på om anlegget vil stenges innen 2011 slik det er planlagt

– THORP burde vært stengt for godt. Jeg er svært skuffet over at britiske myndigheter nå har gitt tillatelse til gjenåpning av anlegget, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i en pressemelding.

THORP er et anlegg for reprosessering av brukt atombrensel. Reprosessering innebærer å gjenvinne uran fra brukt atombrensel. Det har vært stengt siden april 2005 da det ble oppdaget en stor lekkasje.

Reprosesseringen fører til store mengder flytende høyradioaktivt avfall som utgjør en stor forurensningsrisiko. Radioaktive utslipp fra Sellafield har vært en stor konfliktsak i mange år, og Bjørnøy kaller avfallet som håndteres på THORP ”ekstremt miljøfarlig”.

Ny kamp

– Bjørnøy har absolutt grunn til å starte kampen for nedleggelse, sier Bellonas atomfysiker, Nils Bøhmer.

– Tidligere miljøvernministere har gjort mye mer og gått i tettere dialog med både eierne og britiske myndigheter, mener han. Han er også skeptisk til om anlegget faktisk vil stenges i løpet av tre-fire år slik det hevdes.

– Før anlegget ble stengt i 2005 gikk det ikke på full kapasitet, og de er nå på etterskudd med sine kontrakter, sier han.

Britiske atomsikkerhetsmyndigheter planlegger at brukt brensel i framtida skal lagres direkte og ikke reprosesseres. THORPs kontrakter skal etter planen fullføres i løpet av 2010/2011, og miljøvernministeren forventer at dette overholdes.

– Men anlegget vil trolig holdes åpent mye lenger, sier Nils Bøhmer.

Høy risiko

Risikoen for radioaktiv forurensing til Norges kyst er grunnen til at Norges regjeringer i mange år har vært svært aktive for å få stengt Sellafield. Anlegget ligger ved kysten rett utenfor Liverpool i England, og utslipp kan få dramatiske konsekvenser for Norge. Land som Irland og Island ligger også svært utsatt til og miljøvernministeren vil nå ta kontakt med sine kolleger for å legge press på britiske myndigheter.

– Det er skuffende at interessene og synspunktene til land som Norge, Irland og Island ikke har blitt tillagt større vekt når beslutningen om tillatelse til oppstart ble fattet, sier hun.