Nyheter

Dårlig sikkerhet på atomkraftverk i Sverige

Forsmarkanlegget i Sverige
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 6. februar, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

– Atomkraft vil alltid være forbundet med en risiko for ulykker, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer, etter at atomkraftverket Forsmark i Sverige er anmeldt for grov svikt i rutinene.

Den svenske kjernekraftinspeksjonen (SKI) har anmeldt Forsmark Kraftgrupp AB for ulykken 25. juli 2006. Den dagen stoppet en atomreaktor opp, og deler av det automatiske sikkerhetssystemet ble satt ut av spill. Fordi reaktoren ikke ble nedkjølt kunne den i verste fall ha smeltet og sørget for radioaktive utslipp.

– Anmeldelsen av Forsmark er helt unik, men ulykken ved Forsmark er da også den alvorligste i svensk atomhistorie, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Fare for lekkasje

Anmeldelsen fra SKI ble levert inn 29. januar. Noen dager senere, 3. februar, ble to reaktorer ved Forsmark stengt på grunn av fare for lekkasje. SKI opplyser nå at det tas prøver av en gummipakning som har vist seg å ha sprekker. Gummipakningen er fra Forsmark 1, men også Forsmark 2 stenges ned fordi den reaktoren er av samme type.

På samme måte ble alle reaktorer i Sverige som var like den aktuelle i Forsmark stengt etter ulykken i juli 2006. I en periode var dermed fire av Sveriges ti atomreaktorer stengt.

Menneskelig svikt

Etter ulykken 25. juli i fjor ble det klart at arbeiderne ved Forsmark ventet helt til neste dag med å stenge av den reaktoren som viste tegn på at noe var galt. De skulle ha stengt den av umiddelbart.

– Dette var en grov svikt i rutinene, men det viser jo at atomkraft alltid vil være forbundet med en risiko for ulykker. Det er lett å innbille seg at man har et trygt kontrollregime rundt seg, og dermed stole for mye på det tekniske. Forsmark-ulykken er et av mange eksempler som viser at man ikke kan forsikre seg mot menneskelig svikt, sier Bøhmer.

– Paradoksalt kan avansert teknisk utstyr gjøre faren for ulykker større, fordi så mye avhenger av at arbeiderne ikke gjør feil, legger han til.

Avslørende internrapport

En svært kritisk internrapport ved Forsmark har avdekket at sikkerhetskulturen blant arbeiderne er alt for dårlig. Rapporten avdekket blant annet flere eksempler på at arbeiderne hadde vært påvirket av narkotika eller hatt promille i blodet mens de var på jobb.

Rapporten kom i fjor høst, men ble da ikke sendt til kjernekraftinspeksjonen, SKI.