Nyheter

Norsk selskap ønsker atomkraft til havs

Galina Raguzina/Bellona

Publiseringsdato: 13. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Selskapet JP Kenny Norge viste stor interesse for bruk av atomkraft til havs under en oljekonferanse som nylig ble holdt i Kaliningrad. Bellona er motstander av slike planer.

Under den sjette norskrussiske olje- og gasskonferansen, som ble arrangert i januar i Kaliningrad i Russland, stod et norsk ingeniørselskap fram som tilhenger av atomkraft til havs.

– Konseptet med atomkraft under vann har et potensial for autonom energiproduksjon til olje- og gass installasjoner på havbunnen med lav kapitalinvestering, og er verdt videre utforskning, sa Petter Birkeland, driftsdirektør i ingeniør-selskapet JP Kenny Norge.

God mottagelse
Birkeland mente Russland måtte legge inn en betydelig innsats i utformingen av slike undervannsreaktorer, som man ser for seg vil ha en installert kapasitet på 50 til 100 MW.

Birkelands utspill ble tatt godt imot av russiske tilhørere. Yevgeny Apollonov, ved Krylov Sentrale Forskningsinstitutt for båtbygging fortalte at de jobbet aktivt for å bidra til å sikre at slike planer ble gjennomført – for å vise at det er realistisk å bygge atomkraftverk basert på teknologi fra atomdrevne isbrytere.

Bellona kritisk
Bellona er derimot svært kritisk til planer om å bruke atomkraft i forbindelse med olje- og gassutvinning, uavhengig av hvor atomkraftverket befinner seg. Atomkraft vil alltid være et risikoprosjekt, og da spesielt i værharde områder med sårbare økosystemer.

– Å kommentere på planene om flytende atomkraft er både vanskelig og enkelt, sier Bellonas korrespondent Anatoly Lebedev.

– Vanskelig fordi det ikke er noen konkrete planer. Enkelt fordi jeg er en ingeniør og økolog med 20 års erfaring og derfor vet at dette er en dårlig, dum og farlig ide, fortsetter Lebedev.

Du kan lese et lengre artikkel om denne saken på våre engelske nettsider.