Nyheter

Kritisk til ny oppstart på Sellafield

Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 19. mars, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Reprosesseringsanlegget THORP på Sellafield starter nok en gang opp driften, men uten at hele anlegget er sikkerhetsklarert. – Svært uheldig, mener Bellonas Nils Bøhmer.

THORP (Thermal Oxides Reprocessing Plant) er et anlegg for reprosessering av brukt atomavfall, og ble stengt i 2005 på grunn av en radioaktiv lekkasje.

Anlegget ble forsøkt startet opp igjen 28. januar i år, men oppstarten måtte avbrytes, fordi en heis som skulle frakte atomavfallet til oppkutting ble ødelagt. Denne er nå reparert.

Venter på tillatelse

Sellafield Ltd, som driver THORP-anlegget, har fortsatt ikke fått sikkerhetsgodkjent fordamperen i anlegget. Denne er en viktig del i avslutningen av reprosesseringen, men til tross for at den ikke kan benyttes ble anlegget startet opp igjen den 16. mars.

– THORP venter nå på tillatelse fra NII, Nuclear Installations Inspectorate, for å få lov til å bruke fordamperen, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Miljøstiftelsen Bellona.

– Planen deres er å kjøre avfallet gjennom hele anlegget fram til fordamperen, for så å lagre det midlertidig i et bufferlager, fram til de får tillatelse til å bruke fordamperen, sier han.

Gedigen miljøtrussel

– THORP burde ikke vært startet opp igjen så lenge ikke alle problemene er løst på en tilfredsstillende måte, sier Bøhmer.
Han har sett seg lei på Sellafields gjentatte sikkerhetsproblemer.

– Atomavfall er en gedigen miljøtrussel, og selv ikke britiske anlegg klarer å oppfylle de strenge sikkerhetskravene. Sellafield har hatt flere utslipp og blitt stengt gang på gang. Nå starter de altså opp igjen, men uten å ha sikkerhetsklarert hele anlegget, sier han.

Siste sukk

Sellafield-anlegget ble bygd i 1956 for å produsere atomvåpen, men har i ettertid blitt brukt også til sivile energiformål. Atomreaktoren som produserte strøm er nå nedlagt, og THORP-anlegget for reprosessering av avfall er et av de få anleggene som fortsatt er i drift på Sellafield.

– Reprosesseringen av gammelt atomavfall på THORP er på mange måter Sellafield-anleggets siste sukk, sier Bøhmer.

bodytextimage_05-07-Sellafield-NB-inne.JPG Photo: Nils Bøhmer

Motstander av reprosessering

Reprosessering av atomavfall vil si å ”resirkulere” brukt atombrensel, slik at det kan brukes på nytt. Bellona mener at det er bedre at avfallet blir lagret enn at det skal sendes verden rundt for reprosessering. Avfallsmengden øker også under reprosesseringen, og man får mer flytende avfall. Det er også umulig å unngå utslipp av radioaktivitet under selve reprosesseringen.

– Vi er i utgangspunktet motstandere av hele reprosesseringssyklusen, sier Bøhmer.

– Men når det først skal gjøres er det utrolig viktig at sikkerheten står i høysetet. Her har Sellafield et særdeles frynsete rykte, og vi mener derfor at THORP-anlegget bør stenges sammen med resten av Sellafield, sier han.