Nyheter

Thorium-lurium

Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 7. mars, 2008

Skrevet av: Frederic Hauge

Kommer det radioaktive stoffet thorium til å redde verden?

Vi står overfor en gigantisk utfordring: I dag kommer mer enn 80 prosent av energien i verden fra forurensende, fossile kilder. Rundt to tredeler av verden har knapt begynt å bruke energi, og har et legitimt behov for å komme i gang. Samtidig må utslippene av klimagasser reduseres med opptil 80 prosent innen 2050.

Atomkraftverk slipper ikke ut CO2, men de færreste ønsker dermed å satse på atomkraft for å møte disse utfordringene. Atomkraft gir oss alvorlige avfallsproblemer og teknologien kan misbrukes til å lage atomvåpen. I tillegg kommer faren for katastrofale atomulykker.

De siste par årene har atomkraftverk basert på thorium blitt lansert som en strålende løsning på det hele: Vi har fått høre at grunnstoffet thorium er ”rent og ufarlig”, og at vi kan få ”snill kjernekraft” som ikke kan misbrukes til atomvåpen. Ifølge de mest energiske thorium-tilhengerne kommer thorium til å revolusjonere internasjonal energiforsyning og redde oss fra klimatrusselen. I tillegg skal thorium visstnok gjøre oss utrolig rike, ettersom det finnes store mengder thorium i Telemark.

Professor Egil Lillestøl ved Universitet i Bergen er en av de ivrigste forkjemperne for thorium i Norge. Han var tidlig ute og påsto at Norge kunne tjene den svimlende sum av 250.000 milliarder amerikanske dollar på sine thorium-forekomster. To grundige norske undersøkelser, først en i 1973 og en nå nylig, har imidlertid begge konkludert med at utvinning av det norske thoriumet vil være ekstremt vanskelig, og at det er lite sannsynlig at det er økonomi i det.

To andre store thorium-tilhengerne, Bård Bergfald og Alf Bjørseth i firmaet Thor Energy, gikk i fjor vår ut og sa at de kunne ha to thorium-kraftverk stående klare i Norge allerede i 2017. Dette må ha vært mot bedre vitende, for som ventet har det vist seg å være helt urealistisk. Da det norske thoriumutvalget la frem sin rapport i februar, slo det fast at de eneste atomreaktorene som kunne vært aktuelle er de såkalt generasjon 4-reaktorene, og de er tidligst klare rundt 2040.

At et norsk selskap sprer rykter og skaper falske forventninger til thorium er det siste vi trenger i klimadebatten.

Thor Energy har også påstått at thorium ikke kan brukes i våpenproduksjon. Det er helt feil: Det er ganske enkelt å produsere atomvåpen fra thorium. USA har faktisk gjennomført prøvesprengninger med en bombe laget av thorium, og det vet Thor Energy godt. Slikt lureri kaller jeg thorium-lurium.

Alt snakket om at thorium vil gi oss ”snill” og ”ufarlig” kraft er villedende. De atomreaktorene som Thor Energy ønsker å bygge i Norge vil ifølge thoriumutvalget medføre like mye avfall og en like stor fare for ulykker som et vanlig atomkraftverk. Det radioaktive avfallet vil være farlig over titusenvis av år.

Alle de norske miljøorganisasjonen er motstandere av atomkraftverk – enten de drives med thorium eller uran. Også regjeringen har tatt et klart standpunkt mot. På verdensbasis er det klart at atomkraft ikke vil være av avgjørende betydning. Det internasjonale energibyrået har et anerkjent ”alternative policy scenario” som tilsier at produksjonen av atomenergi bare vil øke fra seks prosent i dag til sju prosent i 2030, mens fornybar energiproduksjon vil øke betraktelig mer – fra 13 til 17 prosent.

FNs klimapanel har sagt at veksten i utslipp av klimagasser må stanse i 2015. Da må vi gjøre en seriøs innsats for å ta i bruk de gode løsningene vi allerede kjenner – som energieffektivisering, fornybar energi og CO2-rensing av fossil kraftproduksjon. Det er slike løsninger som vil redde verden – ikke thorium.

 

Denne kommentaren publiseres også i VG Helg lørdag 8. mars 2008.